Współpraca zagraniczna

РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет

Umowa o współpracy naukowej i wymianie z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym (RPUH, Moskwa) – obowiązuje w latach 2013-2015.


Warunki współpracy:  

 • w ramach umowy z RPUH strona rosyjska każdego roku może przyjąć 6 pracowników IFWs na
 • dwutygodniowy staż. Koszty podróży i pobytu (koszt zakwaterowania w akademiku RPUH  -  ok.  230 złotych za dobę) pokrywa strona delegująca.  
 • współpraca przewiduje udział w konferencjach organizowanych przez każdą ze stron, oraz organizację wspólnych przedsięwzięć naukowych
 • umowa zawiera również zapisy dotyczące wymiany studenckiej  (wyjazdy  semestralne, bądź roczne).

Liczba miejsc: 2 w przypadku wyjazdów rocznych, 4 w przypadku semestralnych. Koszty podróży i pobytu pokrywają osoby uczestniczące w wymianie.  

http://www.rsuh.ru/

Koordynator: dr Michał Milczarek

Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына (Москва)

Umowa o współpracy naukowej z Domem Rosyjskiej Emigracji (Moskwa)

Warunki współpracy:
Strony  realizują  projekty  badawcze,  naukowo-dydaktyczne,  kulturalne  i  wydawnicze  w  ramach międzynarodowej dwustronnej współpracy w obszarach tematycznych "Rosja i Polska: związki kulturalne i naukowe", "Rosyjska emigracja jako część europejskiej przestrzeni historyczno-kulturowej" 

 • wymiana naukowa pracowników w celu przeprowadzenia wykładów otwartych
 • organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów, okrągłych stołów w ramach wskazanej tematyki  
 • organizacja wystaw literatury i materiałów archiwalnych zgodnych z przedmiotem współpracy  
 • prezentacja wyników działalności i wydawnictw  
 • realizacja wspólnych projektów wydawniczych
 • udział w opracowaniu wspólnego archiwum elektronicznego  
 • kwerendy w archiwach
 • wymiana literaturą  / program wsparcia wydawnictwami  

Umowa nie zawiera konkretnych ustaleń w kwestii liczby osób uczestniczących  w wymianie. Warunkiem jest przedstawienie tematu odpowiadającego zakresowi współpracy naukowej.

Kuratorem umowy jest Katedra Kultury Słowian Wschodnich.
 

http://www.bfrz.ru

Koordynator: dr Bartosz Gołąbek

Uczelnie partnerskie programu ERASMUS+