mgr Olga Dorczuk

W roku 2005 udział w konferencji «Świat Słowian w języku i kulturze» z wystąpieniem na temat: Кому полтина, а кому и ни алтынак вопросу о системе счёта на севере Руси в XV-XVI вв., który to został opublikowany w tomie pokonferencyjnym.

W maju 2006 roku z referatem na temat: Oznaczenie dat w aktach Monasteru Sołowieckiego XV-XVI w. wystąpienie w Polskiej Akademii Nauk. Artykuł o takim samym tytule został wydany w Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis.

W maju 2008 roku udział w konferencji «Человек в пространстве языка» organizowanej przez Uniwersytet Wileński z wystąpieniem na temat: «Куды ходил плуг, и соха, и коса, и серп…», то есть о названиях мер пахотной земли на русском севере XV-XVI вв., które również zostało wydane w tomie pokonferencyjnym.