II Международная научная конференция Знаковые имена современной русской литературы: Евгений Водолазкин

Termin: 16.05.2018 - 19.05.2018
Miejsce: Uniwersytet Jagielloński
Organizator: Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku
Kontakt: Anna Skotnicka

Szanowni Państwo,

w dniach 17-19 maja (czwartek-piątek-sobota) 2018 roku odbędzie się konferencja naukowa poświęcona twórczości współczesnego pisarza rosyjskiego  Jewgienija Wodołazkina, w której zgłosiło chęć udziału 96 gości (z Armenii, Belgii, Gruzji, Chin, Rosji, Litwy, Ukrainy, Finlandii, Szwajcarii, Węgier, Francji, Niemiec, Włoch, USA, Izraela, Czech i Polski.

W dniu 17 maja o godz. 9,00 w Auli  Collegium Novum (ul. Gołębia 24) nastąpi uroczyste otwarcie konferencji, którego dokona JM Rektor UJ prof. dr hab. Wojciech Nowak. Następnie rozpoczną się obrady plenarne z udziałem zaproszonych gości honorowych oraz uczestników konferencji.

Również 17 maja o godz. 16,30 w Auli  Collegium Novum (ul. Gołębia 24) będzie miało miejsce spotkanie z pisarzem Jewgienijem Wodołazkinem.

W dniu 18 maja obrady będą trwały w trzech  sekcjach  w godzinach od 9,00-19,00 (Collegium Maius, sala im. M. Bobrzyńskiego, Kinowa oraz Kazimierza). Obrady poświęcone  przekładom utworów Jewgienija Wodołazkina  na inne języki będą się odbywać w Sali Kinowej w godzinach 9,00-13,45.

W dniu 19 maja  obradujemy w Auli  Collegium Novum (ul. Gołębia 24).  Konferencję zakończy wystąpienie autora.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w obradach konferencji. Konferencja ma charakter naukowy i szkoleniowy, dlatego obecność studentów oraz doktorantów jest wielce pożądana.

PROGRAM KONFERENCJI 

 

I jeszcze informacja o imprezie towarzyszącej konferencji:

W dniu 16 maja 2018 roku w naszym Instytucie w s. 38 wystąpią z wykładami dla studentów oraz pracowników najwybitniejsi znawcy współczesnej literatury rosyjskiej:

9,45-11,15 prof. Natalia Iwanowa (Rosja, Moskwa), która będzie mówiła o prozie miejskiej drugiej połowy XX wieku (Jurij Trifonow, Władimir Makanin i in.)

11,30-13,00 prof. Mark Lipowiecki (USA, Colorado, Boulder), który przedstawi nam figurę trikstera w literaturze rosyjskiej po 1917 roku.

 

Liczę na Państwa obecność.

Do zobaczenia!

Anna Skotnicka

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Data opublikowania: 09.05.2018
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek