dr hab. Jakub Sadowski

Monografie

 1. Rosja: przestrzeń, czas i znaki, Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, ss. 354 [wspólnie z D. Urbanek i E. Przybył-Sadowską].
 2. Mit i utopia, Wydawnictwo Libron, Kraków 2012, ss. 218 [wspólnie z M. Czeremskim].
 3. Między Pałacem Rad i Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej, Wydawnictwo Libron, Kraków 2009, ss. 293.
 4. Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX w., Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2005, ss. 135.

Redakcje prac zbiorowych

 1. Утопия интеграции? Статьи и материалы проекта «Культурная идентичность европейцев, интеграция и глобализация», Wydawnictwo TGU – Radio Polonia, Twer – Warszawa 2005, ss. 119 [wspólnie z J. Domańskim].
 2. Pałac Kultury i Nauki – między ideologią i masową wyobraźnią, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2007, ss. 227 [wspólnie z Z. Grębecką].
 3. Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach, t. I („Obóz. Problemy Narodów Byłego Obozu Komunistycznego” 2006, nr 45/46), Wydawnictwo Studium Europy Wschodniej – Przegląd Wschodni, Warszawa 2006, ss. 256 [wspólnie z E. Paczoską].
 4. Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach, t. II („Obóz. Problemy Narodów Byłego Obozu Komunistycznego” 2007, nr 47), Wydawnictwo Studium Europy Wschodniej – Przegląd Wschodni, Warszawa 2007, ss. 186 [wspólnie z E. Paczoską].
 5. Miasta nowych ludzi. Architektoniczna i urbanistyczna spuścizna komunizmu, t. I („Obóz. Problemy Narodów Byłego Obozu Komunistycznego” 2007, nr 48), Wydawnictwo Studium Europy Wschodniej – Przegląd Wschodni, Warszawa 2007, ss 213 [wspólnie z Z. Grębecką].
 6. Miasta nowych ludzi. Architektoniczna i urbanistyczna spuścizna komunizmu, t. II („Obóz. Problemy Narodów Byłego Obozu Komunistycznego” 2007, nr ­49), Wydawnictwo Studium Europy Wschodniej – Przegląd Wschodni, Warszawa 2007, ss. 227 [wspólnie z Z. Grębecką]. 
 7. Pejzaże i znaki totalitaryzmu ("Blok. Międzynarodowe Pismo Poświęcone Kulturze Stalinowskiej i Poststalinowskiej" 2010, nr 5), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, ss. 229 [wspólnie z Z. Grębecką].
 8. Kosmos – kultura – propaganda („Communitas. Historia – Kultura – Polityka” 2013, nr 2), Wydawnictwo Libron, Kraków 2013, ss. 171.
 9. Mit pod lupą („Communitas. Historia – Kultura – Polityka” 2013, nr 2), Wydawnictwo Libron, Kraków 2013, ss. 134 [wspólnie z A. Szyjewskim i B. Trochą].
 10. O języku i nie tylko. Studia i szkice, Warszawa 2013, ss. 253 [wspólnie z K. Jurczakiem i I. Kotańską].

Redaktor naczelny czasopisma naukowego

„Obóz. Problemy Narodów Byłego Obozu Komunistycznego”. 

Nr 44 - 53 (2005-2010).

Artykuły naukowe

 1. My” Jewgienija Zamiatina w kontekście źródeł antyutopii rosyjskiej (Dostojewski) [w:] Wokół Tołstoja i Dostojewskiego, pod red. J. Dobieszewskiego, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 86-94.
 2. Личность в двойственном мире. «Приглашение на казнь» Владимира Набокова [w:] Studia Rossica X. O literaturze rosyjskiej dawnej i nowej, pod red. W. Skrundy, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 173-179.
 3. Железная дорога в русской рок-поэзии перестройки и послесоветского времени (глазами поляка) [w:] Русская рок-поэзия: текст и контекст 4. Сборник научных трудов, pod red. J. Domańskiego i T. Iwlewej, Тверской государственный университет, Тверь 2000, s. 29-35.
 4. Сублимация и прихоть в утопическом мире [w:] Мотив вина в литературе. Материалы научной конференции. 27-31 октября 2001 года, г. Тверь, pod red. J. Domańskiego, Тверской государственный университет, Тверь 2001, s. 177- 181.
 5. Dżungla, cmentarz, apokalipsa: rosyjska poezja rockowa lat 1985-2000 a obrazy literackie [w:] Bardowie, pod. red. J. Sawickiej i E. Paczoskiej, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2001, s. 153-165.
 6. Тексты (железной) дороги у Высоцкого и наследников [w:] Владимир Высоцкий и русский рок. Сборник статей, pod red. J. Domańskiego, Тверской государственный университет, Тверь 2001, s. 55-62.
 7. «Мимо» Владимира Шахрина в контексте «железнодорожного» текста русского рока [w:], Русская рок-поэзия: текст и контекст 5. Сборник научных трудов, pod red. J. Domańskiego i J. Kozickiej, Тверской государственный университет, Тверь 2001, s. 119-124.
 8. Вино в утопическом мире. Несколько замечаний о сублимации и прихоти [w:] Мотив вина в литературе. Сборник научных трудов, pod red. I. Fomienki, Тверской государственный университет, Тверь 2002, s. 95-101.
 9. Taniec przed kaźnią. O „Zaproszeniu na egzekucję” Władimira Nabokowa [w:] Taniec i literatura, pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Jana Potkańskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna – Oficyna Wydawnicza Aspra-jr, Pułtusk-Warszawa 2002, s. 213-230.
 10. Польские страсти и польский успех: свидетельства новых времён в польской медиальной песне [w:] Русская рок-поэзия: текст и контекст 6. Сборник научных трудов, pod red. J. Domańskiego i J. Kozickiej, Тверской государственный университет, Тверь 2002, s. 158-169.
 11. Utopijne koncepcje prokreacji i nowej obyczajowości w Rosji lat 20. i 30 XX w. Literatura i konteksty [w:] Studia Rossica XII. Literatura rosyjska na rozdrożach dwudziestego wieku, pod red. W. Skrundy, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 277-304.
 12. Две воды познания: о перекличке текстов Владимира Шахрина и Бориса Гребенщикова, [w:] Русская рок-поэзия: текст и контекст 7. Сборник научных трудов, pod red. J. Domańskiego, Тверской государственный университет, Тверь 2003, s. 226-231.
 13. Ojcostwo i macierzyństwo w rosyjskim literackim dyskursie utopijnym lat 20. XX wieku [w:] Studia Rossica XIV. Rosja literacka od Karamzina do Sołżenicyna. Księga poświęcona profesorowi Tadeuszowi Szyszko z okazji 45-lecia pracy naukowej, pod red. A. Wołodźko, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 205-216.
 14. К вопросу о смыслообразующей роли «русского текста» в польских рок-произведениях. Казус Казика Сташевского и Кубы Сенкевича [w:] Русская рок-поэзия: текст и контекст 8. Сборник научных трудов, pod red. J. Domańskiego, Тверской государственный университет, Тверь 2005, s. 217-233.
 15. Włodzimierz Wysocki i polskie schematy mitologizacji [w:] Społeczny i kulturowy aspekt twórczości Włodzimierza Wysockiego. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uniwersytet w Białymstoku, 26-27 kwietnia 2004, pod red. L.  Dacewicz, Libra S.C., Białystok 2005, s. 73-77.
 16. Идеология, утопия, подчинение, интеграция, или о роли «Тетриса» в исследованиях истории и культуры [w:] Утопия интеграции? Статьи и материалы проекта «Культурная идентичность европейцев, интеграция и глобализация», pod red. J. Domańskiego i J. Sadowskiego, Wydawnictwo TGU – Radio Polonia, Тверь-Варшава 2005, s. 29-35.
 17. Dokąd zmierzasz, trojko?, „Znak” 2005, nr 10 (605), s. 11-17.
 18. Idź tam gdzie twoja krwawa mać. O lirycznej funkcji stereotypu słów kilka [w:] Polacy i Rosjanie: Przezwyciężanie uprzedzeń, pod red. A. de Lazari i T. Rongińskiej, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2006, s. 435-443.
 19. Literacka i kinematograficzna „Opowieść o prawdziwym człowieku”: esencja bolszewickiej antropologii? [w:] Socrealizm. Fabuły – komunikaty - ikony, pod red. Krzysztofa Stępnika i Magdaleny Piechoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 289-295.
 20. Utopia: bezczelna próba nowej definicji [w:] Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach, t. I („Obóz. Problemy Narodów Byłego Obozu Komunistycznego” 2006, nr 45/46), pod. red. E. Paczoskiej i J. Sadowskiego, Wydawnictwo Studium Europy Wschodniej – Przegląd Wschodni, Warszawa 2006, s. 9-16.
 21. Iglica Mundi. Socrealistyczne wizualizacje idei neobabilońskiej [w:] Pałac Kultury i Nauki – między ideologią i masową wyobraźnią, pod red. Z. Grębeckiej i J. Sadowskiego, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2007, s. 75-87.
 22. Антиутопия как жанр? К вопросу о структурной дефиниции утопии [w:] Искусство поэтики - искусство поезии. К 75-летию И. В. Фоменко, pod red. W. Miłowidowa, Тверской государственный университет, Тверь 2007, s. 345-358.
 23. Рок как анитисистема? К дерзкой и сжатой постановке проблемы [w:] Русская рок-поэзия: текст и контекст. Выпуск 9. Сборник научных трудов, pod red. A. Czudinowa, J. Domańskiego, A. Jarko i M. Woroszyłowej, Уральский государственный педагогический университет, Jekaterynburg 2007, s. 270-275.
 24. Socjalistyczne vs. historyczne. O wojnach urbanistycznych w Europie Wschodniej [w:] Miasta nowych ludzi. Architektoniczna i urbanistyczna spuścizna komunizmu, t. I  („Obóz. Problemy Narodów Byłego Obozu Komunistycznego” 2007, nr 48), pod red. Z. Grębeckiej i J. Sadowskiego, Wydawnictwo Studium Europy Wschodniej – Przegląd Wschodni, Warszawa 2007, s. 71-84.
 25. Культура «один» в культуре «два». К описанию природы советской официальной культуры, „Przegląd Rusycystyczny” 2008, nr 2 (122), s. 96-103.
 26. Между массовой песней и роком. К описанию мифологической природы песенных жанров ХХ века (и о их нескольких других характеристиках) [w:] Русская рок-поэзия: текст и контекст. Выпуск 10. Сборник научных трудов, pod red. A. Czudinowa, J. Domańskiego, A. Jarko i M. Woroszyłowej, Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург - Тверь 2008, s. 280-285.
 27. Jeszcze raz o metrze moskiewskim [w:] Pejzaże i znaki totalitaryzmu, ("Blok. Międzynarodowe Pismo Poświęcone Kulturze Stalinowskiej i Poststalinowskiej" 2010, nr 5), pod red. Z. Grębeckiej i J. Sadowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 107-121.
 28. [wspólnie z E. Przybył-Sadowską] Поэтические образы Юрия Шевчука как описание глубокого (мистического) религиозного опыта [w:] Русская рок-поэзия: текст и контекст. Выпуск 11. Сборник научных трудов, pod red. A. Czudinowa, J. Domańskiego, M. Woroszyłowej, E. Nikitinej i O. Nikitina, Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург - Тверь 2010, s. 97-104 [wspólnie z E. Przybył-Sadowską].
 29. Od internacjonalizmu do nacjonalizmu. Nacjonalizacja oficjalnego dyskursu publicznego w stalinowskim ZSRR („Obóz. Problemy Narodów Byłego Obozu Komunistycznego” 2010, nr 53), Wydawnictwo Studium Europy Wschodniej – Przegląd Wschodni, Warszawa 2010, s. 81-93.
 30. Wysoka? Ludowa? Masowa? Elitarna? Radziecka totalitarna kultura artystyczna o sobie samej, [w:] Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, red. M. Bogusławska i Z. Grębecka, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2010, s 41-49.
 31. Historia kulturowa – schyłek czy nowa odsłona? „Studia Religiologica” 2012, nr 45, s. 323-326.
 32. Heroizm, lot i przestrzeń. Kilka tekstów kinematografii radzieckiej lat 1934-1941 [w:] Kosmos – kultura – propaganda, red. J. Sadowski („Communitas. Historia – Kultura – Propaganda” 2003, nr 2), Wydawnictwo Libron, Kraków 2013, s. 63-86.
 33. Z traktora do czołgu. Miłość i socrealistyczna epistemologia – postulat badawczy, [w:] O języku i nie tylko. Studia i szkice, red. K. Jurczak, I. Kotańska, J. Sadowski, Wydawnictwo Libron, Warszawa 2013, s. 125-178.
 34. „Swoboda”, „wola” i Jurij Szewczuk. Szkic semiotyczny, [w:] Dostojewski i inni. Literatura / idee / polityka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi de Lazariemu, red. T. Sucharski, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2016, s. 259-282.
 35. O semiotyczno-kulturowych uwarunkowaniach niektórych figur w przemówieniach patriarchy Cyryla, „Przegląd Rusycystyczny” 2016,  nr 4, s. 45-55.

Publikacje złożone i przyjęte do druku

Monografie:

Dyskurs totalitarny: mechanizmy ekspansji, Wydawnictwo Libron (w recenzji wydawniczej).

Artykuły naukowe:

 1. Обнаженное тело и его функция в конструировании образов социальной реальности в перестроечном кинематографе – przyjęty do druku w numerze 6/2016 czasopisma „Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований”;
 2. „Krótki kurs” historii WKP(b) i problem narracji totalitarnej – złożony w czasopiśmie „Slavia Orientalis”.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Znaki dyskursu oficjalnego w kinematografii pierestrojki i ich funkcja – przyjęty do druku w monografii Mowa - człowiek - świat: perswazja językowa w różnych dyskursach pod red. Ż. Sładkiewicz
 2. Timur i jego drużyna. Semiotyka złożonej relacji utworów Gajdara i Razumnego – przyjęty do druku w monografii Filmowe adaptacje literatury rosyjskiej pod red. J. Wojnickiej