Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe seminarium naukowe na temat "Pisarze o wojnie w Ukrainie"

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej zaprasza na międzynarodowe seminarium. 7 czerwca br. Biblioteka Jagiellońska (sala konferencyjna)

Zapraszamy na międzynarodowe seminarium naukowe na temat „Pisarze o wojnie w Ukrainie”.

Międzynarodowe seminarium na temat "Pisarze o wojnie w Ukrainie"

Tematem seminarium jest reakcja pisarzy na wojnę w Ukrainie. Przyjęto uważać pisarzy za „sumienie narodu”, za depozytariuszy wartości humanistycznych. Od 2014 roku pojawiają się publikacje, w których podejmowane są próby opisania i zrozumienia konfliktu oraz perspektyw jego zakończenia. Ilość wypowiedzi znacznie wzrosła od lutego 2022 roku, kiedy to rozpoczęła się rosyjska inwazja na pełną skalę. Celem spotkania jest przedstawienie, przedyskutowanie i poddanie naukowej refleksji wypowiedzi twórców różnych kręgów językowych – głównie autorów rosyjskich i ukraińskich, ale też białoruskich, czeskich, izraelskich i litewskich – które świadczą o postawach wobec rosyjskiej agresji. Prelegenci poszukiwać będą odpowiedzi na pytania o pisarskie oceny, interpretacje, argumenty, koncepcje i wartości, o sposoby postrzegania źródeł i przyszłości konfliktu, o jego konteksty historyczne, cywilizacyjne, polityczne i moralne. Przedmiotem analizy będą wypowiedzi o różnorodnej kwalifikacji gatunkowej: literatura piękna, eseistyka, dokument, wywiady. Uczestnicy seminarium to literaturoznawcy i antropolog kultury z Polski, Czech, Litwy, Słowacji i Włoch.

Program konferencji można znaleźć tutaj

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

prof. dr hab. Anna Skotnicka

dr Justyna Pisarska

mgr Janusz Świeży

 

Data: 7.06.2024 (piątek)

Godzina rozpoczęcia: 09:00

Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, sala konferencyjna, ul. Oleandry 3

Języki wystąpień: polski, rosyjski

Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego