Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Филология поверх барьеров

Katedra Literaturoznawstwa Rosyjskiego Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu Филология поверх барьеров. W jego ramach Prof. Нурайым Сардарбек кызы z КНУ им. Жусупа Баласагына w Beszkeku wygłosi wykład na temat: Двуязычное творчество Чингиза Айтматова.

Spotkanie odbędzie w formie hybrydowej.

14.03.2024 (czwartek) godz. 13.15, sala 15 (ul. Ingardena 3).

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2197a5608c974a289866532a6ed590a8%40thread.tacv2/1709715031028?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2202bfb2d0-e966-495f-9540-a2b79e676ada%22%7d

Serdecznie zapraszamy