Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studencka Konferencja Naukowa

Studencka Konferencja Naukowa

Studenckie Koło Naukowe „(W)Koło Rosji” serdecznie zaprasza w dniu 15 maja 2023 roku na Konferencję Naukową "Słowo, fraza, tekst oczyma młodego filologa – III"

     Studenckie Koło Naukowe „(W)Koło Rosji” 

Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

serdecznie zaprasza w dniu 15 maja 2023 roku na

Studencką Konferencję Naukową

 

Słowo, fraza, tekst oczyma młodego filologa – III

Слово, фраза, текст глазами молодого филолога – III

 

Obrady odbywać się będą w sali 38, Ingardena 3

PROGRAM:

9.20-9.45 Rejestracja uczestników

9-45-10.00 Otwarcie Konferencji

10.00-10.15 Magdalena Siwek (I rok SUM JRTS), Motyw alternatywnej Rosji we współczesnych serialach rosyjskich

10.15-10.30 mgr Jagoda Soboń (absolwentka Amerykanistyki oraz KRINS), Radziecka komunałka i życie jej mieszkańców

10.30-10.45 Maja Kaczkowska (I rok FR), Motyw śmierci Sergiusza Jesienina w wierszach polskich poetów

10.45-11.00 Michał Gutkowski (II rok SUM FR), Pierwsza i piąta fala emigracji rosyjskiej – podobieństwa i różnice

11.00-11.15 Dyskusja

11.15-11.30 Przerwa

11.30-11.45 Marek Kubiński (II rok FR), Święty Bohater, święta broń w ,,Opowieści o Piotrze i Fiewronii Muromskich”

11.45-12.00 Weronika Gosk (II rok FR), Nowatorstwo dramaturgii Antona Czechowa na przykładzie dramatu „Trzy siostry”

12.00-12.15 dr Kamil Szybalski (III rok FR, UP w Krakowie), Лагерная проза в стереотипном восприятии и при оценке ее реального состояния

12.15-12.30 Halszka Fryźlewicz (II rok SUM JRTS i I rok SUM Historii Sztuki), Czerwonym klinem uderz w białych El Lissittzkiego. Interpretacje, inspiracje, interakcje

12.30-12.45 Julia Osierda (I rok SUM JRTS), Język High Valyrian w systemie języków sztucznych

12.45-13.00 Dyskusja

13.00-13.15 Przerwa

13.15-13.30  Anna Lejk (II rok SUM JRTS), О пробе русификации населения Царства Польского с позиций культуры, а не „силы штыка”

13.30-13.45 Marta Małyjurek (I rok FR), Interpretacja i tłumaczenie nazw osobowych w tekście postmodernistycznym (na materiale opowieści W. Sorokina „Zamieć”)

13.45-14.00 Sandra Kopyś (II rok SUM JRTS), О двух средствах кинематографической локализации (на материале российского сериала „Кухня” и его польской версии)

14.00-14.15 Dyskusja 

Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji