Odkryjmy Białoruś 2015 - relacja z wyprawy

ODKRYJMY BIAŁORUŚ-2015

 

W dniach 25 kwietnia – 4 maja 2015 roku odbył się VII wyjazd naukowo-badawczy studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ na Białoruś. Projekt Odkryjmy Białoruś (opiekun – dr Dzmitry Kliabanau, Katedra Kultury Słowian Wschodnich) jest częścią programu współpracy polsko-białoruskiej realizowanej od 2007 roku. Instytucje partnerskie: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego i Obwodowe Liceum Państwowe w Mińsku. Celem projektu jest umożliwienie studentom Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej zapoznania się z językiem białoruskim i rosyjskim, z historią, kulturą, tradycjami i współczesnością Białorusi.

Program VII wyjazdu naukowo-badawczego studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ Odkryjmy Białoruś

26.04Mińsk. Zwiedzanie miasta. Muzeum Sztuk Pięknych. Teatr Wielki Opery i Baletu Białorusi. Spektakl Dziadek do orzechów.

27.04 - Nieśwież. Muzeum miasta w Ratuszu (XVI wiek). Zabytki klasy O z Listy Dziedzictwa Światowego UNESCO: Kompleks pałacowo-zamkowy (lata 80. XVI wieku) – główny pałac rodziny Radziwiłłów na Białorusi. Przez ponad 200 lat – jeden z najważniejszych ośrodków kultury, miejsce przechowywania wielkich zbiorów sztuki. Pierwszy zamek na Białorusi zbudowany według tzw. nowowłoskiego systemu – wówczas nowoczesnego systemu fortyfikacyjnego. Architekt – Jan Maria Bernardoni.

Kościół Bożego Ciała (1593) – pierwszy kościół jezuitów na terenie Białorusi i Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pierwsza budowla barokowa na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Architekt – Jan Maria Bernardoni.

Brama Słucka – zabytek archikektury XVI wieku, pozostałość murów obronnych Nieświeża.

Mir. Zamek w Mirze (pocz. XVI wieku )– zabytek klasy 0 z Listy Dziedzictwa Światowego UNESCO. Pierwszy zamek zbudowany jako własność prywatna (rodzina Illiniczów, następnie przez kilka stuleci – posiadłość rodziny Radziwiłłów). Jedyny zachowany przykład świeckiej architektury gotyckiej – dojrzały gotyk białoruski – na Białorusi.

28.04 - Kopiec Sławy – otwarty w 1969 roku w 25. rocznicę Operacji Białoruskiej Armii Czerwonej (23.06-29.08.1944). Pierwszy pomnik ku czci żołnierzy na terenie ZSRR w kształcie kurhanu. Ogólna wysokość – 70,6 m.

Witebsk. Muzeum M. Chagalla – światowej sławy malarza, grafika, rzeźbiarza. Art-centrum Marca Chagalla. Zwiedzanie Starego miasta (zabudowa XVII-XIX wieku, zabytki sakralne). Mizeum miasta Witebska w Ratuszu. Cerkiew Zwiastowania – zabytek połockiej szkoły architeltonicznej (XII wiek).

29.04 – Połock. Zwiedzanie Monasteru św. Eufrozyny – jeden z najważniejszych monasterów prawosławnych. Założony w 1125 roku przez Eufrozynę (Pradsławę) – wnuczkę Wsiesława Czarodzieja, wielkiego władcy Księstwa Połockiego. Na terenie monasteru – Cerkiew Zbawiciela (poł. XII wieku) – zabytek szkoły połockiej, architekt – mistrz Ioann. Pierwszy zabytek architektury sakralnej na ziemiach Słowian Wschodnich wyposażony w wieżę-latarnię. Jedyny zabytek dawnej architektury Białorusi pozostający w stanie pierwotnym. Posiada unikalne freski – polichromię XII wieku.

Sobór św. Sofii (XI – XVIII wiek). Jeden z czterech soborów św. Sofii na terenach Słowian Wschodnich (ukończony ok. 1044 roku). Przebudowany w XVIII wieku po zniszczeniach w trakcie Wojny Północnej. Dziś – zabytek w stylu baroku wileńskiego. Zwiedzanie Muzeum Drukowania Książek oraz Biblioteki Symeona Połockiego.

30.04 – Mińsk. Wykłady otwarte. Górne Miasto – historyczne centrum Mińska (XV-XIX wiek). Zwiedzanie Muzeum  Wańkowicza.

01.05Chatyń. Memoriał spalonych wsi. Wieś Chatyń została spalona wraz z mieszkańcami przez ukraiński 118 oddział policyjny (SchutzmannschaftsBtl 118) 22 marca 1943 roku. Memoriał otwarto 5 lipca 1969 roku. Upamiętnia tragedię 186 wsi białoruskich spalonych wraz z mieszkańcami w trakcie okupacji niemieckiej w latach 1941-1944.

Linia Stalina – wystawa broni, muzeum wojskowe.

02.05Nowogródek. Wzgórze Zamkowe i ruiny zamku (XI-XV wiek) – kołebka Księstwa Nowogródzkiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kościół Farny – świątynia, w której ochrzczono A. Mickiewicza. Kopiec A. Mickiewicza. Muzeum Mickiewicza w Nowogródku. Zabytki architektury sakralnej Nowogródka.

Synkowicze. Cerkiew Michała Anioła – zabytek architektrury saklalnej XIV wieku. Jeden z przykładów unikalnego typu świątyni-fortecy. Budowla kandyduje do wpisania na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO.

Różana – ruiny pałacu Sapiehów (XVI-XVIII wiek) – jednego z największych pałaców magnackich na terenie Białorusi, tzw. Białoruskiego Wersalu. Żyrowice - Monaster Zaśnięcia Matki Bożej (założony w XV wieku) w miejscu znalezienia cudownego obrazu Matki Boskiej.

03.05 – Mińsk. Zwiedzanie Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej – pierwszego na świecie muzeum poświęconego Drugiej Wojnie Światowej (otwarte jesienią 1944 roku).

04.05 – Grodno. Zwiedzanie Starego Zamku (XI-XIX wiek) i Nowego Zamku (XVIII wiek), synagogi (XIX wiek), Muzeum Elizy Orzeszkowej. Cerkiew św. Borysa i Gleba (XII wiek) – unikalny zabytek grodzieńskiej szkoły architektonicznej. Kościół Franciszka Ksawerego (XVII wiek), Sobór Opieki Matki Bożej (1906 rok).

Data publikacji: 27.08.2015
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek