„Lubię Rosyjski" - III Krakowskie Warsztaty Metodyczne za nami

W trosce o podnoszenie jakości dydaktyki języka rosyjskiego w szkołach i integrację środowiska nauczycieli i wykładowców  języka rosyjskiego,  Zespół Wykładowców Języka Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował 25 kwietnia br. III Krakowskie Warsztaty Metodyczne „Lubię rosyjski !".  Pomysłodawcą warsztatów  metodycznych w naszym Instytucie jest mgr Dorota Duchnowska.

Warsztaty przeprowadziły: mgr Dorota Duchnowska, dr Gabriela Dudek-Waligóra, mgr Joanna Osipowa, mgr Karolina Gołąbek, mgr Elena Kurant. W tym roku uczestnicy warsztatów pracowali w ramach następujących sekcji tematycznych:   

1. mgr Dorota Duchnowska

Moskwa - zajęcia realioznawcze


Autorka pokazała jak w sposób ciekawy wirtualnie zwiedzić miasto. Przybliżyć uczniom nie tylko monumentalne pomniki kultury ruskiej, rosyjskiej i radzieckiej, ale też mało znane fakty dotyczące miejsc i zabytków.

2. dr Gabriela Dudek-Waligóra

Gatunki tekstów politycznych w tłumaczeniu

Warsztaty były poświęcone tłumaczeniu terminów określających gatunki tekstów politycznych, np. przemówienie, orędzie, konferencja prasowa, oświadczenie. Zostały także przedstawione teksty polityczne, które w Rosji wygłasza tylko prezydent oraz gatunki charakterystyczne dla obecnych rosyjskich przywódców - W.W. Putina i D.A. Miedwiediewa. Zwrócono również uwagę na teksty należące zarówno do dyskursu politycznego, jak i prawnego, np. dekret, ustawa, rozporządzenie.

3. mgr Joanna Osipowa


Wykorzystanie baśni na lekcji języka rosyjskiego.
 
Celem warsztatu było przedstawienie kompletu ćwiczeń rozwijających  sprawności językowe niezbędne w uczeniu się języka obcego. Na warsztat została wzięta rosyjska baśń "Снегурочка", zaś ćwiczenia powiązane z tym tekstem przeznaczone są na poziom A2-B1. Postać Снегурочки jest bardzo ważnym elementem w kulturze rosyjskiej, a kompetencja kulturowa jest również istotnym komponentem w procesie uczenia się języka obcego. Dodatkowo jako zagadnienie gramatyczne zostały opracowane ćwiczenia dotyczące odmiany przymiotników. 


4. mgr Karolina Gołąbek

Reklama - dźwignią wiedzy o języku i kulturze.

Warsztaty były poświęcone wykorzystaniu reklamy jako nośnika wiedzy o języku i kulturze. Celem warsztatu było przedstawienie zestawu ćwiczeń rozwijających cztery podstawowe sprawności językowe niezbędne w uczeniu się języka obcego z wykorzystaniem materiałów poglądowych jak również rozwijanie ekspresji uczestników z wykorzystaniem dramy.  Uczestnicy warsztatu zapoznali się z różnymi rodzajami reklam, redagowali teksty reklamowe, hasła reklamowe, analizowali wybrane reklamy pod względem merytorycznym i semantycznym.

5. mgr Elena Kurant

Tekst a dyskurs. Współczesny język rosyjski w nauczaniu

Warsztaty były poświęcone metodom wprowadzania dyskursu na zajęciach РКИ, tendencjom rozwoju współczesnego języka: leksyka, gramatyka, fonetyka. Poruszono również zagadnienie Intonacji jako wyrażenie językowego obrazu świata.

 

fot. Zespół Wykładowców Języka Rosyjskiego IFWsch
Data publikacji: 27.04.2015
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek