Pierwsze spotkanie z cyklu Wschodniosłowiański Kalejdoskop: Mychajło Bojczuk i bojczukiści

5 marca 2015 roku dr hab. Agnieszka Korniejenko z Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej wygłosiła referat pt. Szkoła monumentalna: Mychajło Bojczuk i bojczukiści.

Było to inauguracyjne spotkanie nowego instytutowego cyklu pt. Wschodniosłowiański Kalejdoskop.

fot. Magdalena Ochniak
Data publikacji: 07.03.2015
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek