Instytutowe spotkanie wigilijne

15 grudnia 2014 roku w siedzibie Katedry Ukrainistyki IFW przy ul. św. Krzyża 14 odbyło się instytutowe spotkanie wigilijne.

W trakcie wieczoru degustowane były świąteczne potrawy i wypieki przygotowane przez pracowników i studentów naszego instytutu. Spotkanie było doskonałą okazją do wzajemnych serdeczności i odprężenia w świątecznej już atmosferze.

Składanym życzeniom towarzyszyło kolędowanie we wszystkich znanych nam wschodniosłowiańskich językach, które poprowadziła grupa wokalna działająca przy naszym Instytucie.

Data publikacji: 19.12.2014
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek