Wystawa daru książkowego z Domu Emigracji Rosyjskiej im. A. Sołżenicyna w Moskwie

23 października 2014 w w instytutowej Czytelni odbyła się uroczystość przekazania książek ofiarowanych naszemu Instytutowi przez Dom Emigracji Rosyjskiej im. Aleksandra Sołżenicyna w Moskwie połączona z ich ekspozycją. W wystawie książek wzięli udział goście z Moskwy, dyrekcja Instytutu, studenci i pracownicy naszego Instytutu. Współpraca między naszymi instytucjami trwa od 2012 roku na podstawie umowy, której kuratorem jest Katedra Kultury Słowian Wschodnich pod kierownictwem profesora Grzegorza Przebindy. Dzięki staraniom Katedry nasza biblioteka (Mały Rynek 4) wzbogaciła się o ponad 300 nowych rosyjskich publikacji.

Wystawę uświetnili swoją obecnością pani Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej dr hab. Katarzyna Jastrzębska, goście z Rosji; profesor Jurij Prochorow oraz Swietłana Romanowa z Domu Emigracji Rosyjskiej im. A. Sołżenicyna w Moskwie, profesor Halina Waszkielewicz, profesor Jerzy Kapuścik, dr Lucyna Korycińska oraz dr Magdalena Ochniak - autorka zdjęć z wystawy. Nowe książki podziwiały także panie magister Paulina Wójcikowska-Wantuch oraz Elena Kurant.  Wśród gości znaleźli się także pracownicy Katedry Kultury Słowian Wschodnich doktorzy Bartosz Gołąbek, Dzmitry Kliabanau oraz Aleksander Wawrzyńczak.

Na wystawie przygotowanej przez pracowników Biblioteki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej można było zobaczyć jedynie część zbiorów, które przybyły do nas z Moskwy. Wszystkie publikacje zostały już wprowadzone do katalogu bibliotecznego i można z nich korzystać.

Po oficjalnej części uroczystości profesor Jurij Prochorow, językoznawca i znawca problematyki nauczania języka rosyjskiego jako obcego wygłosił wykład Цели изучения русского как иностранного и цели преподавания русского как иностранного: сотрудничество и соперничество?

Relacja na witrynie  internetowej Domu Emigracji Rosyjskiej

Data publikacji: 24.10.2014
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek