Wykład inauguracyjny 2014

3 X 2014 roku instytutowy wykład inauguracyjny dla studentów I roku pt. Kalendarz Juliański w kulturze Słowian wschodnich wygłosił dr Tomasz Hodana z Katedry Ukrainistyki.

Nowych studentów I roku filologii rosyjskiej, filologii ukraińskiej oraz kultury Rosji i narodów sąsiednich powitały Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ dr hab. Katarzyna Jastrzębska oraz Zastępca Dyrektora ds. studenckich dr Agata Skurzewska.

Po uroczystym ślubowaniu wystąpił instytutowy chór studencki pod kierunkiem dr Katarzyny Syski.

Autorką zdjęć jest dr Magdalena Ochniak.

fot. Magdalena Ochniak