Słowa-klucze w prozie Andrieja Płatonowa (aspekt interpretacyjny i translatologiczny)

Termin: 13.03.2014
Miejsce: Czytelnia IFWsch, Mały Rynek 4

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ serdecznie zaprasza w dniu 13 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 13.00 do czytelni IFWsch, Mały Rynek 4, na spotkanie promocyjne wokół monografii dr Magdaleny Ochniak „Słowa-klucze w prozie Andrieja Płatonowa (aspekt interpretacyjny i translatologiczny)". Książka została opublikowana jako XVI tom ukazującej się od 2000 roku w naszym Instytucie serii „ROSJA - myśl - słowo - obraz". Kolekcja ta popularyzuje szeroko rozumianą rosyjską kulturę, literaturę i myśl filozoficzną.

Spotkanie poprowadzi prof. Halina Waszkielewicz, redaktor serii „ROSJA - myśl - słowo - obraz"

Próbę przybliżenia polskim czytelnikom niełatwej prozy Andrieja Płatonowa (1899-1951) podjęło już dosyć liczne grono tłumaczy i badaczy. I zapewne każdy z nich borykał się z zagadnieniem, jakie podejmowane jest w niniejszej książce. A rzecz idzie tu o słowa-klucze — nośniki uniwersalnych Płatonowowskich sensów. To właśnie one niejednokrotnie zmuszają badacza i tłumacza do poszukiwania podskórnych znaczeń ukrytych w jednostkach większych niż zdanie czy akapit. Zamierzeniem Autorki było więc przyjrzenie się temu, jak różni tłumacze tych samych dzieł Płatonowa interpretowali dane słowa-klucze, czy przekładając je, wybierali podobne ekwiwalenty. Jak wiadomo, nie jest możliwe w ramach jednej publikacji zawrzeć wszystkie wątpliwości i uwagi, jakie mogą się nasunąć podczas lektury dzieł Płatonowa, a tym bardziej opisać wszystkie wykryte przez badaczy słowa-klucze. Toteż niezależnie od tego, iż niniejsza książka stanowi zamkniętą całość, w istocie urzeczywistnia jedną z wielu metod analizowania dzieł Płatonowa, a niemal każdy wskazany w niej trop interpretacyjny czy zagadnienie otwiera się na nowe kolejne odczytania.

Data opublikowania: 07.03.2014
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski