Fantastyczne zwierzęta i jak je... nazwać? - odległe lądy w oczach XVI-wiecznego człowieka

Termin: 09.04.2022 - 12.04.2022


Fantastyczne zwierzęta i jak je... nazwać? - odległe lądy w oczach XVI-wiecznego człowieka


Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność zaprosić Was na kolejne spotkanie z cyklu „Studenckie Spotkania ze Wschodem”. Tym razem naszym gościem będzie profesor Władimir Miakiszew – realio- i językoznawca, przekładoznawca, wykładowca w IFW UJ. Na wtorkowym spotkaniu opowie o fantastycznych zwierzętach i o tym, jak je… nazwać. Profesor przybliży uczestnikom spotkania kulisy powstania i przekładu XVI-wiecznej „Kroniki wszystkiego świata” autorstwa polskiego historyka, Marcina Bielskiego.
W swoim dzieje Bielski opisuje świat z perspektywy człowieka wchodzącego w epokę nowożytności, w czas wielkich odkryć geograficznych, do którego ze wszystkich stron docierają niesamowite opowieści o egzotycznych lądach, ich nie mniej egzotycznych mieszkańcach oraz cudacznych istotach zamieszkujących owe odległe krainy. Nieprostym zadaniem było spisanie wszystkich tych rewelacji, sprawą jeszcze trudniejszą – ich przetłumaczenie. Jak Marcin Bielski poradził sobie z nazwaniem nieznanych mu zwierząt, roślin i człekopodobnych stworzeń? Jak z tak niesłychanie trudnego translatologicznie zadania wybrnął tłumacz? Wszystkiego dowiecie się Państwo na wykładzie p. prof. Miakiszewa. Serdecznie zapraszamy!


INFORMACJE O SPOTKANIU:
TYTUŁ REFERATU: Глядя через „кривое зеркало” воображения (и перевода): экзотический мир в восприятии европейского обывателя XVI века
DATA: 12.04.2022
GODZINA: 18:30
MIEJSCE: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, ul. Ingardena 3, sala nr 15
DLA KOGO: serdecznie zapraszamy nie tylko wszystkich studentów i pracowników IFW UJ, ale również każdą osobę zainteresowaną tematem spotkania i znającą język rosyjski
JĘZYK SPOTKANIA: rosyjski


Poniżej dodatkowe informacje dotyczące tematyki spotkania:
Докладчик предложит слушателям посмотреть на мир глазами европейского обывателя XVI века – времени Великих географических открытий, обозначивших переход от мифической – населенной чудовищами – географии к реальной, в меру объективной. Сообщение строится на основе описаний, представленных в Хронике всего света Мартина Бельского (1564) и ее перевода на русский язык конца того же XVI столетия. Основное внимание будет уделено идентификации экзотических животных, растений и человекообразных существ, которых тогдашние путешественники описали, но не смогли назвать, поскольку таких названий в польском и русском языках еще не существовало. Основная направленность доклада лежит в рамках дисциплин: страноведение, языкознание, транслатология (при передаче информации в переводе от одного источника к другому и третьему сведения могли искажаться).

Link do wydarzenia na Facebooku

Data opublikowania: 09.04.2022
Osoba publikująca: Marcin Ziomek