Obrony prac magisterskich studentów Uniwersytetu Czerniowieckiego

Termin: 13.12.2020

 W dniach 08.12-11.12.2020 miały miejsce obrony prac magisterskich studentów Uniwersytetu Czerniowieckiego, którzy studiowali w naszym Instytucie w ramach umowy o podwójnym dyplomowaniu.

Program ten realizowany jest od 2016 r. w ramach współpracy obu uczelni. Koordynatorami projektu są: ze strony Uniwersytetu w Czerniowcach doc. Jarosław Redkva, natomiast ze strony UJ prof. Władysław Witalisz oraz dr Mariya Redkva. Ze względu na pandemię obrony odbywały się w tym roku akademickim w wyjątkowych  okolicznościach i przeprowadzone zostały online; byli na nich obecni Kierownik Katedry Ukrainistyki UJ prof. Adam Fałowski oraz recenzenci. Zaprezentowane prace o tematyce językoznawczej i literaturoznawczej były recenzowane przez pracowników Katedry Ukrainistyki – dr hab. A. Korniejenko, dr A. Budziak, dr T. Hodanę, dr W. Hojsak, dr K. Glinianowicz, dr J. Stępnik-Szeptyńską.

Studentki Romanna Brezdeń, Tetiana Hrytskiv, Iryna Kachmar, Natalia Lejberiuk, Iryna Leontij Nadia Shalajko, zaprezentowały wysoki merytoryczny oraz naukowy poziom rozpraw.

Gratulujemy!

 

 

Na stronie uczelni partnerskiej opublikowana została następująca informacja:

 

Podwójne dyplomy to podwójne możliwości

 

W dniach 8-11 grudnia odbyły się w trybie online obrony prac magisterskich studentów filologii Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, którzy w oparciu o program podwójnego dyplomowania studiowali w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego – jednej z najlepszych, nie tylko w Polsce, uczelni.

 

 

Na obronach byli obecni Rektor Uniwersytetu w Czerniowcach prof. Roman Petryszyn, Prorektor prof. Wasyl Bałuch oraz Kierownik Katedry Ukrainistyki UJ prof. Adam Fałowski. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej prof. Ludmyła Tkacz oraz członkowie komisji prof. Marian Skab i dr O. Popowycz podkreślili znaczenie oraz efektywność nawiązanej współpracy międzyuczelnianej. Prof. Adam Fałowski wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy oraz nadzieję na kontynuację owocnej wymiany naukowej.                   

                                                                                           

Więcej informacji można znaleźć na stronie Uniwersytetu Czerniowieckiego

                                                          

        Plus ratio quam vis                                 Vivat Academia

 

Data opublikowania: 13.12.2020
Osoba publikująca: Marcin Ziomek