Spotkanie z Natalią Sołżenicyną w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

19 maja Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ gościł w swych progach Natalię Dmitrijewną Sołżenicyną, wdowę po wielkim pisarzu-nobliście Aleksandrze Sołżenicynie. Natalia Sołżenicyna przybyła do Krakowa na zaproszenie władz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Dzień wcześniej, 18 maja, miało miejsce oficjalne spotkanie pani Sołżenicynej z władzami uczelni; wygłosiła ona także w Auli Collegium Maius wykład poświęcony życiu i twórczości Aleksandra Sołżenicyna.

Piątkowe spotkanie z wykładowcami oraz studentami Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej miało nieco inny charakter – przez blisko dwie godziny Natalia Sołżenicyna odpowiadała na pytania zgromadzonej publiczności dotyczące twórczości i życia jej męża, rodzinnych relacji, życia na emigracji i po powrocie do Rosji w 1994 roku.  Część pytań dotyczyła także relacji Aleksandra Sołżenicyna ze środowiskiem emigracji rosyjskiej XX wieku – przy tej okazji Natalia Dmitrijewna podzieliła się wspomnieniami o Władimirze Maksimowie, Irinie Iłłowajskiej-Alberti oraz Natalii Gorbaniewskiej. Nie obyło się również bez pytań dotyczących życia literackiego oraz społeczno-politycznego Rosji po 1991 roku.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, otwartej atmosferze, o czym zdecydowała niezwykła osobowość Gościa – Natalia Dmitrijewna dzieliła się swoimi wspomnieniami przemyśleniami w niezwykle zajmujący sposób, skłaniający słuchaczy do refleksji. Odpowiadając na bardzo różnorodne pytania, poruszające często kwestie na pozór nie związane ze sobą, opowiedziała zebranym na sali słuchaczom, niezwykłą historię nie tylko o życiu swojego męża, swoim i swojej rodziny, ale także historię ostatnich stu lat swojej ojczyzny. Z tej perspektywy spotkanie z Natalią Sołżenicyną z pracownikami i studentami Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ można uznać za istotny przyczynek do przypadającej w przyszłym roku 100. rocznicy urodzin Aleksandra Isajewicza Sołżenicyna.

Aleksander Wawrzyńczak

 

fot. Magdalena Ochniak, Władimir Miakiszew
Data publikacji: 24.05.2017
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek