Wschodniosłowiańskie bogactwo: wokół najnowszej książki profesor Haliny Waszkielewicz

23 czerwca 2016 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyło się spotkanie poświęcone promocji nowej książki Prof. dr hab. Haliny Waszkielewicz zatytułowanej Być stwórcą świata własnego. Szkice o współczesnej literaturze rosyjskiej (Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2016).  Promowana publikacja jest zbiorem artykułów poświęconych współczesnym pisarzom rosyjskim, powstałych w ostatnich latach i ogłaszanych w czasopismach oraz publikacjach pokonferencyjnych. Zebranie prac, które ukazywały się często w trudno dostępnych publikacjach w jednym tomie stwarza możliwość zapoznania się z ciekawym i znaczącym dla polskiej rusycystyki dorobkiem Autorki. Lektura książki zaznajamia Czytelnika z twórczością szerokiej grupy współczesnych pisarzy rosyjskich  reprezentujących różne pokolenia, różnorodną tematykę, poetykę, oraz wrażliwość twórczą, jednakże każda z tych postaci odcisnęła swój ślad w procesie literackim w Rosji. W tym gronie znaleźli się, między innymi: Dawid Samojłow, Ludmiła Pietruszewska, Oleg Pawłow, Władimir Sorokin, Zachar Prilepin, Władimir Kantor, Dina Rubina.

Podczas spotkania, które prowadził Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, a w którym uczestniczyli pracownicy oraz studenci Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz zaproszeni goście, Profesor Waszkielewicz opowiedziała o swoich wieloletnich fascynacjach naukowych – tych związanych z rosyjskim modernizmem i twórczością Aleksieja Riemizowa i tych odnoszących się do czasów najnowszych i twórczości wyżej wymienionych autorów, a przede wszystkim, Ludmiły Pietruszewskiej, o twórczości której Pani Profesor napisała książkę Чернушная и прекрасная. Twórczość Ludmiły Pietruszewskiej (Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków, 2007). Opowieść ta pełna była wspomnień o spotkaniach z niektórymi pisarzami, o których mowa jest w książce, a także z wybitnymi postaciami ze świata naukowego, jak chociażby, Jurijem Łotmanem. Uczestniczący w spotkaniu goście zadawali Autorce pytania, a także dzielili się własnymi spostrzeżeniami zarówno na temat prezentowanej książki oraz naukowych dokonań Haliny Waszkielewicz. Nie brakło także osobistych wspomnień związanych z Autorką. Dotyczyły one wspólnych pobytów w radzieckiej Moskwie,  niejednokrotnie nielegalnych podróży na rozmowy z pisarzami do Pieriediełkino, a także tradycyjnych metod edytorskich, które dziś pracującym na sprzęcie komputerowym badaczom trudne są do wyobrażenia.  Wśród wypowiadających się byli m. in., profesor Władysław Piotrowski, dr Eulalia Papla, dr Jan Dębski.

Spotkanie to było ostatnim wydarzeniem organizowanym przez Instytut w roku akademickim 2015/16. Stało się zatem ciekawym, naukowym i towarzyskim podsumowaniem mijającego, obfitego w wydarzenia i naukowe dokonania pracowników naszego Instytutu, roku akademickiego. Pozwala to mieć nadzieję, że lata kolejne będą równie udane dla krakowskiej rusycystyki.

Dr hab. Aleksander Wawrzyńczak

 

fot. Magdalena Ochniak
Data publikacji: 13.07.2016
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek