Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki

26 kwietnia 2016 r. minęła 30. rocznica wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu.
W tym samym dniu rozpoczęła się w Krakowie międzynarodowa konferencja naukowa „Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki" zorganizowana przez Wydział Polonistyki UJ, Katedrę Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz Instytut Literatury im. T. Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

Wydarzenie to, dzięki wystąpieniom prelegentów i panelistów z polskich i ukraińskich ośrodków naukowych, stało się niepowtarzalną okazją do wymiany myśli na temat reprezentacji katastrofy w tekstach kultury, katastroficznych nastrojów współczesności, humanistyki w cieniu atomowego grzyba i w cieniu możliwego kresu człowieka. Biorący udział w konferencji badacze i badaczki: antropolodzy, filozofowie, filmoznawcy, historycy, historycy sztuki, literaturoznawcy, muzykolodzy, socjolodzy wprowadzili słuchaczy w obszar interdyscyplinarnego dyskursu postkatastroficznego.

Niniejsze spotkanie było możliwe dzięki współpracy różnych jednostek naukowych i uniwersyteckich, organizacji i czasopism, jak również dzięki połączeniu polonistyczno-ukrainistycznych idei, doświadczeń, starań. Komitet organizacyjny konferencji tworzyli wykładowcy i doktorantki Wydziału Polonistyki oraz Katedry Ukrainistyki IFW Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr hab. Jarosław Fazan, dr Katarzyna Glinianowicz, dr Paweł Krupa, mgr Iwona Boruszkowska, mgr Aleksandra Grzemska. Patronat nad wydarzeniem objął Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak", Towarzystwo Doktorantów UJ, czasopisma: „Barbarzyńca", „Fragile" oraz „Nowa Europa Wschodnia".

Obrady konferencji otworzyli: prorektor UJ prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prodziekan Wydziału Polonistyki dr hab. Jarosław Fazan oraz dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej dr hab. Katarzyna Jastrzębska. Z wykładem Tekst czarnobylski: postapokaliptyczna realność i nuklearna sublimacja wystąpiła prof. Tamara Hundorowa – gość specjalny z Instytutu Literatury im. T. Szewczenki NAN Ukrainy.

W ramach konferencji odbyły się dwie dyskusje panelowe. Pierwszego dnia mgr Aleksandra Grzemska rozmawiała o dyskursie katastroficznym w kulturze polskiej i ukraińskiej z prof. Tamarą Hundorową, prof. Ingą Iwasiów i prof. Tomaszem Majewskim.

Drugiego dnia konferencji w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyła się dyskusja „Czarnobyl – eksplozja wolności" z udziałem dr Katarzyny Kotyńskiej, Małgorzaty Nocuń redaktorki „Nowej Europy Wschodniej" oraz mgr. Przemysława Tomanka, którą poprowadziła redaktorka czasopisma „Znak" Urszula Pieczek. Pretekstem do rozmowy był nowy numer „Znaku" poświęcony tragedii z 1986 r. [http://www.miesiecznik.znak.com.pl/731-spis-tresci/]

 

Fotografie z konferencji do pobrania na stronie: https://www.dropbox.com/sh/mjly00ydl7fke7h/AAB_8hEpfg-E7GEXGizkjm0Ha?dl=0

Fot. Magdalena Ochniak, Katarzyna Glinianowicz, Paweł Krupa

Data opublikowania: 13.05.2016
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek