Studenci ukrainistyki w Czerniowcach

Od wielu lat Katedra Ukrainistyki naszego Instytutu współpracuje z Wydziałem Filologicznym Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach. W ramach umowy międzywydziałowej między Uniwersytetem Jagiellońskim a Narodowym Uniwersytetem im. J. Fedkowycza w Czerniowcach odbywają się coroczne dwustronne wymiany studenckie.

Wyjazd studentów filologii ukraińskiej UJ do Czerniowiec odbył się w dniach 10-15 kwietnia 2016 roku.

Celem wyjazdu jest przede wszystkim praktyka językowa oraz zapoznanie się z autentyczną kulturą ukraińską. Spotkania integracyjne z ukraińskimi studentami sprzyjają nawiązaniu kontaktów pomiędzy młodzieżą polską a ukraińską, wzajemnemu poznaniu się, kształtowaniu postaw otwartości.

Program wymiany obejmował udział studentów w zajęciach, zapoznanie się ze zbiorami Biblioteki Naukowej Uniwersytetu, spotkanie z władzami Wydziału oraz kierownikiem i wykładowcami Katedry Historii i Kultury Języka Ukraińskiego (kierownik Katedry prof. Marian Skab).  

Oprócz części naukowej i dydaktycznej program tygodniowego wyjazdu studentów  przewidywał zwiedzanie Czerniowiec oraz malowniczej Bukowiny. Na trasie wycieczki znajdują się m.in. Pałac Metropolitów Bukowińskich (obecnie siedziba Uniwersytetu), Muzeum Olgi Kobylańskiej etc.


Mariya Redkva

 

 

fot. Monika Krzyściak
Data publikacji: 27.04.2016
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek