Wschodniosłowiański Kalejdoskop: Ukraiński Piętaszek i jego Robinsonowie. Anty-post-neokolonialne konteksty Ukrainy.

Na kolejnym spotkaniu z cyklu Wschodniosłowiański Kalejdoskop  swoimi odkryciami i spostrzeżeniami badawczymi podzieliła się doktor Katarzyna Glinianowicz  z Katedry Ukrainistyki IFW.

Referat zatytułowany  Ukraiński Piętaszek i jego Robinsonowie. Anty-post-neokolonialne konteksty Ukrainy  zebrał zainteresowaną publiczność i wywołał ciekawą dyskusję poświęconą dziejom relacji Ukrainy z Rosją oraz Polską w kontekście badań postkolonialnych. 

W spotkaniu obok licznej grupy studentów różnych lat i kierunków uczestniczyli także wykładowcy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ - profesorowie Katarzyna Jastrzębska, Grzegorz Przebinda, Anna Skotnicka, Halina Waszkielewicz, doktorzy Oksana Baranivska, Anna Budziak, Bartosz Gołąbek, Tomasz Hodana, Dzmitry Kliabanau, Magdalena Ochniak, Ewelina Pilarczyk, Marija Redkva, Agata Skurzewska, a także przybyła specjalnie na spotkanie doktor Bożena Zinkiewicz-Tomanek.

Data publikacji: 24.04.2016
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek