Andrzejki Ukraińskie (Андріївські вечорниці)

Andrzejki Ukraińskie (Андріївські вечорниці)

Dzień św. Apostoła Andrzeja w ukraińskiej tradycji ludowej obchodzony jest 13 grudnia i nosi nazwę „Anrijiwśki Weczornyci" lub „Święto Kałyty" (od nazwy wykorzystywanego podczas obrzędów andrzejkowych okrągłego ciasta symbolizującego słońce).

Raz do roku, w pierwszej dekadzie grudnia śpiew ukraiński można usłyszeć w samym sercu Krakowa. Od dziesięciu lat studenci i wykładowcy filologii ukraińskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej wraz z Kołem Naukowym Ukrainistów organizują Andrzejki Ukraińskie w Piwnicy pod Baranami.

8 grudnia 2015 r. na Andrijiwśki Weczornyci przybyli studenci, absolwenci, wykładowcy IFW, miłośnicy kultury ukraińskiej oraz przedstawiciele krakowskiej społeczności ukraińskiej. Nie zabrakło również wicekonsul Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie Tamily Szutak oraz wicedyrektor IFW dr Agaty Skurzewskiej.

W tegorocznym spektaklu ukazującym ukraińskie tradycje andrzejkowe udział wzięli studenci, wykładowczynie (dr Wiktoria Hojsak i mgr Hałyna Kohut) oraz absolwenci ukrainistyki, między innymi mgr Ksenia Onyszkanycz, która przygotowała oprawę muzyczną przedstawienia.  W organizacji i promocji wydarzenia pomagała dr Marija Red'kwa, poczęstunek zorganizowali studenci ukrainistyki, a nad wszystkim czuwała mgr Hałyna Kohut.

fot. Marija Red'kwa
Data publikacji: 16.12.2015
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek