Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

5 października 2015 r. o godzinie 12.00 w Auli Collegium Novum odbyła się inauguracja roku akademickiego 2015/2016 dla studentów I roku wszystkich specjalności. 

Podczas uroczystej inauguracji wykład pt. "Swój-obcy w literaturze staroruskiej" wygłosiła dr hab. Helena Duć-Fajfer.

Wykład i uroczystość uświetnili swoją obecnością Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Elżbieta Górska, prodziekan ds. rozwoju dr hab. Dorota Szumska,a także profesorowie i dyrekcja Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Data publikacji: 07.10.2015
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek