Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Anglojęzyczna monografia autorstwa Grzegorza Przebindy

Zapraszamy do lektury książki "From Chaadayev to Solovyov: Russian Modern Thinkers Between East and West"

Nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się anglojęzyczna publikacja prof. dr hab. Grzegorza Przebindy pod tytułem „From Chaadayev to Solovyov: Russian Modern Thinkers Between East and West”, przetłumaczona na język angielski przez dr hab. Władysława Chłopickiego z Instytutu Filologii Angielskiej, pod redakcją dr hab. prof. Władysława Witalisza, dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ta obszerna rozprawa naukowa, poświęcona historii rosyjskiej myśli filozoficznej XIX wieku, przedstawia sześciu ważnych przedstawicieli tej myśli w ostro obecnym zarysowanym kontekście ideologicznego sporu między Wschodem a Zachodem. Omawiani myśliciele nie są dziś popularni w putinowskiej Rosji, poza Dostojewskim i Leontiewem, których można uznać za wizjonerów fundamentalnego konfliktu między Rosją a Europą.

Autor wybrał do analizy takie rosyjskie światopoglądy, które albo opowiadały się za dialogiem między Rosją a Zachodem albo szczególnie ostro głosiły konflikt między nimi. Zdaniem autora rozwiązania tego konfliktu należy szukać albo w uniwersalno-humanistycznych zasadach chrześcijaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem katolicyzmu, albo w myśli Oświecenia. Obecnie cel ten wydaje się jeszcze bardziej utopijny i odległy niż w latach 20. XX wieku; dlatego szczególnie pilna była potrzeba napisania syntetycznej monografii poświęconej tym rosyjskim myślicielom, którzy w pierwszej połowie XX wieku poszukiwali podstaw „wspólnego duchowego domu” w Europie Zachodniej.

Obszerny wstęp do książki można przeczytać na stronie wydawnictwa Peter Lang: https://www.peterlang.com/document/1294585

Wstęp pdf

Zachęcamy do lektury!