Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uroczystość na cześć Profesora Adama Fałowskiego

14 października w Collegium Novum UJ odbyła się uroczystość, podczas której pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę prof. dra hab. Adama Fałowskiego, który w ubiegłym roku świętował Jubileusz 70-lecia. Profesor Adam Fałowski całe dorosłe życie był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim i z naszym instytutem. Tutaj w 1974 roku ukończył studia rusycystyczne, w  1979 roku zdobył stopień doktora, a w 1997 roku uzyskał habilitację. W 2003 został mu nadany tytuł profesora nauk humanistycznych. Jest autorem 11 książek i ponad 150 innych prac naukowych. Ostatnia z Jego publikacji książkowych, Słownik etymologiczny polszczyzny potocznej PWN, ukazała się w tym roku. Jego osoba ma szczególne znaczenie dla krakowskiej ukrainistyki, którą współtworzył i której przez długie lata był kierownikiem. Profesor Adam Fałowski cieszy się uznaniem jako ceniony w świecie slawistycznym uczony, zwłaszcza znawca historii języków wschodniosłowiańskich, zdobył także szacunek jako postać wysokiej kultury godna miana Autorytetu oraz szczerą sympatię swoich uczniów i współpracowników. 

Podczas spotkania Panu Profesorowi została podarowana księga jubileuszowa pt. Słowem przenikanie. Szkice o języku i kulturze, której współautorami są Jego uczniowie, koledzy i przyjaciele z wielu ośrodków naukowych w kraju i za granicą.

W uroczystości wzięli udział członkowie rodziny Jubilata, władze Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ i Wydziału Filologicznego UJ oraz liczni goście z Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych krakowskich ośrodków naukowych. Dzięki łączom internetowym byli razem z nami też współpracownicy Profesora z polskich i zagranicznych jednostek badawczych, którzy nie mogli zjawić się osobiście. 

Życzymy Panu Profesorowi wielu szczęśliwych chwil podczas zasłużonego odpoczynku, ale także natchnienia i sił do dalszej pracy naukowej, której Pan Profesor, jak zapewnia, nie porzuci. Życzymy również dużo zdrowia i satysfakcji w życiu osobistym.  

Panie Profesorze, serdecznie dziękujemy za wszystkie lata poświęcone pracy w naszej Alma Mater! 

Anna Budziak

Zobacz galerię zdjęć