Katedra Ukrainistyki

Strona WWW:

Kontakt:

30-060 Kraków, ul. Romana Ingardena 3, tel. 12 663 25 10

Pracownicy:

Pracownicy emerytowani:

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD PROF. ANDRÁSA ZOLTÁNA

Termin: 04.06.2013 - 10.06.2013

KATEDRA UKRAINISTYKI UJ

 I KOŁO NAUKOWE UKRAINISTÓW UJ

ZAPRASZAJĄ

NA WYKŁAD PROF. ANDRÁSA ZOLTÁNA 

DIALEKTY SŁOWIAŃSKIE NA TERENIE WĘGIER W IX-X w. 

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 10.06.2013 r. (PONIEDZIAŁEK) O GODZINIE 15:00

W KATEDRZE UKRAINISTYKI UJ, ul. św. KRZYŻA 14, s. 8.

ODCZYTOWI BĘDZIE TOWARZYSZYĆ

PREZENTACJA TOMU POKONFERENCYJNEGO

REGION KARPACKI: HISTORIA, JĘZYK, KULTURA

Data opublikowania: 04.06.2013
Osoba publikująca: Dorota Marszałek