Delegacja Domu Emigracji Rosyjskiej im. Aleksandra Sołżenicyna (Moskwa) z wizytą w naszym Instytucie

Z inicjatywy Katedry Kultury Słowian Wschodnich Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej gościł delegację z moskiewskiego Domu Emigracji Rosyjskiej im. Aleksandra Sołżenicyna.

Dzisiejszy patron tej instytucji, wybitny pisarz, publicysta i wieloletni polityczny emigrant był jej głównym pomysłodawcą, kiedy to w 1995 roku w Moskwie otwierała swoje podwoje pod nazwą  Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». Autor "Archipelagu Gułag" wygnany z ZSRR w 1974 roku doskonale rozumiał znaczenie ogromu i wartości dorobku intelektualnego rosyjskiej emigracji. Sołżenicyn dwukrotnie zwracał się do rosyjskiej diaspory rozproszonej na całym świecie, aby rosyjscy emigranci przysyłali do niego materiały i wspomnienia z wygnania. Zaowocowało to pokaźnym, liczącym ponad 1000 rękopisów zbiorem założycielskim, przekazanym przez Aleksandra Sołżenicyna dla biblioteki i archiwum Domu Emigracji Rosyjskiej w Moskwie.  

10 i 11 października 2013 roku w Krakowie odbyły się dwa wykłady prezentujące działalność naukową i oświatową Domu Emigracji Rosyjskiej. Profesor Natalia Grycenko - wicedyrektor Domu Emigracji Rosyjskiej do Spraw Naukowych oraz dr Marija Wasiljewa – sekretarz naukowy Domu, zaprezentowały profil działalności instytucji, a także  przybliżyły studentom, doktorantom i pracownikom naszego Instytutu w ramach pierwszego w tym roku „Spotkania Wschodniego" i wykładu otwartego pt. Феномен 'незамеченного поколения' русской эмиграции в истории ХХ века, zjawisko „niedostrzeżonego pokolenia", jak zwykło określać się  emigrantów rosyjskich w XX wieku.

Dzisiaj Dom Emigracji Rosyjskiej funkcjonuje w dobrze wyposażonym i doskonale położonym w centrum Moskwy budynku (Metro Taganskaja), który pełni funkcje muzealne, wystawiennicze, biblioteczne, archiwistyczne i konferencyjne. Główne cele działalności instytucji to zbieranie, opracowywanie, archiwizacja i systematyzacja zbiorów książkowych i czasopism, organizacja konferencji, seminariów, wykładów i wystaw poświęconych profilowi naukowemu, którego zręby uformował sam Aleksander Sołżenicyn.

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej współpracuje z Domem Emigracji Rosyjskiej w Moskwie od 2012 roku, na podstawie umowy, której kuratorem jest Katedra Kultury Słowian Wschodnich pod kierownictwem profesora Grzegorza Przebindy. 

Bartosz Gołąbek

Data publikacji: 16.10.2013
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski