Żegnamy Doktor Danutę Piwowarską

Termin: 16.10.2021

Danuta Piwowarska

(1943-2021)

 

 

Ze smutkiem żegnamy zmarłą 10 października dr Danutę Piwowarską. Była absolwentką, długoletnim pracownikiem naukowym i dydaktycznym, a w latach 2005-2008 – wicedyrektorem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Pod kierunkiem prof. Ryszarda Łużnego, który na zawsze pozostał Jej Mistrzem, uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. „Rosyjska poezja romantyczna w polskim życiu literackim lat 1822-1863”. Naukowo zajmowała się m.in. literaturą rosyjską XVIII i XIX wieku, polsko-rosyjskimi stosunkami kulturalnymi, motywami biblijnymi w literaturze, korespondencją sztuk.

Przez lata pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Słowianoznawstwa krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Od początku istnienia „Solidarności” na UJ angażowała się w jej działalność, a w latach 2010-2018 była wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej związku.

Pamiętamy ją jako oddanego pracy nauczyciela, wrażliwego na ludzką krzywdę społecznika, człowieka prawego, odważnego i wiernego ideałom, a także jako stróża pamięci o tych spośród nas, którzy już odeszli.

Cześć Jej pamięci!

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek 15 października br. o godzenie 14.00 w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stanisławie Górnym koło Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Data opublikowania: 12.10.2021
Osoba publikująca: Marcin Ziomek