Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w IFW

Termin: 04.10.2021 - 07.10.2021

Serdecznie zapraszamy

 

na uroczystą

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

w dniu 7 października (czwartek) o godzinie 15.00.

 

Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej: na platformie MS Teams

oraz w siedzibie Instytutu w sali 15.

 

W programie m. in.:

 

wykład inauguracyjny

dr hab. Heleny Duć-Fajfer, prof. UJ

Język łemkowski - projekty i strategie rewitalizacyjne

 

uroczyste ślubowanie

Studentek i Studentów I roku studiów I stopnia

 

Uprzejmie zapraszamy wszystkich Studentów, Pracowników i Przyjaciół Instytutu do wzięcia udziału w uroczystości. Dla Studentów I roku - obecność obowiązkowa (prowadzący zajęcia proszeni są o przybycie bądź zalogowanie się wraz ze Studentami).

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdmMTNkZmEtMjk1Mi00MzJhLWFiNDItN2EzMzU1MDIwYTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22769f2221-2892-4d45-863a-f679faab5228%22%7d

Data opublikowania: 04.10.2021
Osoba publikująca: Marcin Ziomek