POCZĄTEK ROKU AKADEMICKIEGO W IFW

Termin: 20.09.2021 - 04.10.2021

POCZĄTEK ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH dla I roku studiów I i II stopnia wszystkich kierunków: 5 października (wtorek)

POCZĄTEK ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH dla pozostałych lat: 4 października (poniedziałek), godz. 13.15

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów I roku studiów I stopnia wszystkich kierunków:

4 października (poniedziałek),godz. 9.00 - 9:30, ONLINE (platforma MS Teams) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjAxYzgwMmQtYTliOC00MzkyLThhMTEtMWIyZmEwMWU3MTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22769f2221-2892-4d45-863a-f679faab5228%22%7d

 

1. Spotkanie z kierownikiem kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA (studia licencjackie) 

poniedziałek, 4 października, 9:30 - 10:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQxYjEzNzUtYzAwNi00ZWIzLWI1YzMtY2Q2ZDBhOGRiZWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22769f2221-2892-4d45-863a-f679faab5228%22%7d

 

2. Spotkanie z kierownikiem kierunku KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH (studia licencjackie) 

poniedziałek, 4 października, 9:30 - 10:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmYzYzQwNWItMDU4Mi00NzRlLWJjMDYtMmI4NDA2Mjk2Mzkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22769f2221-2892-4d45-863a-f679faab5228%22%7d 

 

3. Spotkanie z kierownikiem kierunku REGION KARPACKI (studia licencjackie) 

poniedziałek, 4 października, 9:30 - 10:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q3NDFkOGMtMWVkMC00ZTcwLWIxY2UtMTFkNDFlNWJhOTli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22769f2221-2892-4d45-863a-f679faab5228%22%7d

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów I roku studiów II stopnia wszystkich kierunków:

4 października (poniedziałek), godz. 11.00- - 11.30, ONLINE (platforma MS Teams)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVmODMyNGEtYmVjOS00NmRhLTljZTAtOWVlNGRiMWFjNjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22769f2221-2892-4d45-863a-f679faab5228%22%7d

 

1. Spotkanie z kierownikiem kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA (studia magisterskie) 

poniedziałek, 4 października, 11:30 - 12:30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQ3MjVjNTItNzc3ZS00YjFlLWJiYjItNjQ4YjUwNmE4Nzli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22769f2221-2892-4d45-863a-f679faab5228%22%7d

 

2. Spotkanie z kierownikiem kierunku FILOLOGIA UKRAIŃSKA (studia magisterskie) 

poniedziałek, 4 października, 11:30 - 12:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU4NTMyZjMtMjMxNi00ZmQ2LTg4MGQtN2NlMTczMjllZjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22769f2221-2892-4d45-863a-f679faab5228%22%7d

 

3. Spotkanie z kierownikiem kierunku JĘZYK ROSYJSKI W TŁUMACZENIACH SPECJALISTYCZNYCH (studia magisterskie) 

poniedziałek, 4 października 2021 11:30 - 12:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWExYzcxODUtYWE5NS00MzA1LWJjMzktMGVlZmRiNDBlMmI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22769f2221-2892-4d45-863a-f679faab5228%22%7d 

 

Data opublikowania: 20.09.2021
Osoba publikująca: Marcin Ziomek