WAŻNE! INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH

Termin: 17.09.2021

Decyzją władz dziekańskich Wydziału Filologicznego przedmiot „Wychowanie fizyczne” został przeniesiony na drugi rok studiów. 

Oznacza to, że studenci pierwszych roczników studiów licencjackich nie muszą rejestrować się na ten przedmiot

Data opublikowania: 17.09.2021
Osoba publikująca: Marcin Ziomek