TRYB ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

Termin: 28.07.2020

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej planuje realizację wszystkich zajęć dydaktycznych w nadchodzącym roku akademickim w trybie zdalnym.

 

Zajęcia będą się odbywały na platformach multimedialnych MS Teams oraz Pegaz, w czasie rzeczywistym, zgodnie z harmonogramem zajęć. Wszystkie ćwiczenia, konwersatoria i zajęcia z praktycznej nauki języka będą prowadzone z bezpośrednim udziałem wykładowcy, w formie interaktywnej.

 

Instytut zapewni Studentom niezbędne szkolenia w zakresie obsługi wykorzystywanych platform multimedialnych.

 

Data opublikowania: 28.07.2020
Osoba publikująca: Marcin Ziomek