Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej


GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
INSTYTUTU FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ UJ

 

Nowa siedziba Biblioteki IFW 
ul.
 Romana Ingardena 3 (Collegium Chemicum), III piętro.

Czynna od 4 września od  poniedziałku do piątku
 w godz. 11.00-15.00

Ze względu na prace wewnętrze związane z przeprowadzką Biblioteka będzie czynna od 4 września w godzinach 11:00 - 15:00 w budynku przy ul. Ingardena 3, pokój 312 (III piętro).

________________________________________

STAŁE GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

poniedziałek 10:00 - 15:00
od wtorku do piątku 10:00 - 17:00

soboty (podczas zjazdów studiów zaocznych) 12:00 - 15:00

Adres siedziby biblioteki:

Kraków,
ul. Romana Ingardena 3 (Collegium Chemicum),

III piętro.

tel. 12 663 27 35

Krótko o bibliotece

Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ gromadzi literaturę piękną, podręczniki do nauki języków wschodniosłowiańskich, książki i czasopisma z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki, translatologii, kulturoznawstwa, myśli filozoficznej, życia kulturalnego, religijnego, politycznego i społecznego Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz krajów byłego ZSRR. Posiadamy książki w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, angielskim, niemieckim i francuskim.

Nasze zbiory to ok. 50 000 książek i ok. 13 000 egzemplarzy czasopism. W chwili obecnej prenumerujemy 14 tytułów tygodników i miesięczników, m.in.: „Woprosy literatury", „Slavia Orientalis", „Teksty drugie" „NLO", „Przegląd Rusycystyczny", „Movoznavstvo", „Slovo i čas" i inne.

Tytuły wszystkich książek znaleźć można w katalogach kartkowych, które znajdują się w korytarzu przy ul. Władysława Reymonta 4 (korytarz 047, w którym znajdują się gabinety Dyrekcji, Katedr oraz sekretariaty). Od 2009 roku wszystkie nabytki są wprowadzane do katalogu komputerowego. Dużej części książek (w sumie ok. 60% zbiorów), zwłaszcza w języku polskim, można szukać w Katalogu Komputerowym Biblioteki Jagiellońskiej (który jest katalogiem wspólnym dla wszystkich bibliotek UJ) z lokalizacją: INST. FIL. WSCHODNIOSŁOW. Chcąc skorzystać z wybranej pozycji w naszej Bibliotece, należy spisać sygnaturę oraz podstawowe dane bibliograficzne (autor, tytuł).

Dane bibliograficzne książek są TRANSLITEROWANE- w katalogu kartkowym używana jest transliteracja wg dawnej normy, natomiast w katalogu komputerowym używana jest głównie transliteracja wg nowej normy PN-ISO 9:2000

 

Link do ZASAD TRANSLITERACJI

Pracownicy biblioteki

Regulamin biblioteki

Warunki udostępniania zbiorów

GODZINY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ Z MAGAZYNU

  • zamówienia złożone w danym dniu do godz. 10.00 będą realizowane o godz. 12.00
  • zamówienia złożone w godz. 10.00 – 13.00 będą zrealizowane o godz. 15.00
  • zamówienia złożone po godz. 15.00 będą zrealizowane następnego dnia o godz. 10.00

ZAMÓWIENIA dotyczą książek z księgozbioru rusycystycznego o sygn.
od 1 – 3532 oraz 10491 – 31161;

księgozbioru Lednickiego o sygn. od L1 – L756

ZAMÓWIENIOM podlegają również czasopisma za wyjątkiem tytułów:

Przegląd Rusycystyczny, Slavia Orientalis, Teksty Drugie, Movoznavstvo, Slovo i čas, Sučastnist

Pozostała część księgozbioru jest udostępniana BEZ KONIECZNOŚCI ZAMAWIANIA tj.:

  • księgozbiór językoznawczy, metodyczny, ukraiński, białoruski oraz najnowszy księgozbiór rusycystyczny od sygn. 31162
  • KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY czyli: podręczniki, lektury, słowniki, encyklopedie, leksykony, bibliografie, antologie, albumy, opracowania ważniejszych pisarzy, książki z dziedziny przekładu, wybrane publikacje na temat literatury kina, teatru, muzyki, kultury, cywilizacji, folkloru, literaturoznawstwa, historii, polityki, filozofii, ikon, prawosławia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biblioteki – pok. 14