Wschodniosłowiański Kalejdoskop

Nowy cykl spotkań w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach w nowym instytutowym cyklu pt. Wschodniosłowiański Kalejdoskop.

Kalejdoskop to przede wszystkim różnorodność i wielobarwność ujęta w jednej formie, tak jak badania i praca naukowa uczonych naszego Instytutu.

Na spotkaniach tych będziemy wymieniali informacje o naszych aktualnych zainteresowaniach naukowych, zakończonych, prowadzonych bądź podejmowanych badaniach, publikacjach  i osiągnięciach.

Przy okazji specjalnych prelekcji i dyskusji mamy zamiar gościć uczonych związanych z badaniami świata wschodniosłowiańskiego, ale także gości, którzy swą wiedzą i doświadczeniem mogą wzbogacić nasze rozważania o Rosji, Białorusi i Ukrainie z innych perspektyw.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału we Wschodniosłowiańskim Kalejdoskopie obecnych i emerytowanych Pracowników, a przede wszystkim Studentów naszego Instytutu.

Do zobaczenia !

 

Data opublikowania: 21.12.2014
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek