Instytutowy zespół wokalny

 

Od 2013 roku grupa studentek różnych roczników Filologii Rosyjskiej  i Kultury Rosji i Narodów Sąsiednich pod opieką dr Katarzyny Syski i muzycznym kierownictwem p. Marty Kozioł spotyka sią żeby śpiewać tradycyjne białoruskie, ukraińskie i rosyjskie pieśni.

Interesuje nas przede wszystkim autentyczny folklor muzyczny tych narodów.

W ubiegłym roku zespół występował podczas Dni Nauki oraz na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w restauracji "Wiśniowy Sad".

Autorem fotografii jest Teatr "Samowar".