Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

Posiedzenie Komisji Słowianoznawstwa PAN

Komisja Słowianoznawstwa zaprasza na posiedzenie w dniu 19 kwietnia, na którym referat wygłosi dr Izabela Kozera-Sławomirska

POLSKA AKADEMIA NAUK
Oddział w Krakowie
KOMISJA SŁOWIANOZNAWSTWA
30-018 Kraków, ul. św. Jana 28


ZAPROSZENIE


Komisja Słowianoznawstwa O/PAN w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku (środa) o godz. 18.00 w gmachu PAN/O w Krakowie przy ul. Św. Jana 28.

 

Doktor Izabela KOZERA-SŁAWOMIRSKA


przedstawi referat na temat:

Парность двувидовых глаголов - к вопросу об избыточности видовой системы русского языка

(Czasowniki dwuaspektowe – wokół problemu redundancji systemu aspektowego w języku rosyjskim)

 

 

Przewodnicząca Komisji: Prof. UP, dr hab. Halina Chodurska

Wiceprzewodnicząca Komisji: Prof. UJ, dr hab. Sylwia Nowak-Bajcar

Sekretarz naukowy Komisji: Dr Lucyna Korycińska