Wschodniosłowiański Kalejdoskop: W poszukiwaniu rosyjskiego końca świata

6 kwietnia 2017 roku miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu Wschodniosłowiańskiego Kalejdoskopu. Z wykładem wystąpił dr Michał Milczarek.

Wystąpienie poświęcone było sensowi podróżowania, geografii metafizycznej, pojmowaniu przestrzeni, roli wyobraźni oraz filozofii autostopu. Podróżowanie zostało ukazane jako forma metafizycznej medytacji nad geografią oraz fundamentalnymi kategoriami filozoficznymi: bytem, byciem i nicością. Interpretując własne podróże, prelegent posiłkował się ontologiczną tradycją filozofii zachodniej, a zwłaszcza myślą Martina Heideggera. Ilustracją części teoretycznej była opowieść o czterech podróżach na tytułowy „rosyjski koniec świata” – na Kamczatkę, do Ewenkii, na Czukotkę oraz do Norylska. Jako klucz do geografii metafizycznej Kamczatki prelegent obrał „lustro”, Ewenkię opisał przy pomocy kategorii pustki, Czukotkę w oparciu o pojęcie nicości, a słowem otwierającym sens doświadczenia Norylska były „mdłości”. Wykład uzupełnił pokaz slajdów. Spotkanie zgromadziło pokaźne grono pracowników oraz studentów Instytutu.

1 /image/image_gallery?uuid=b0f8d5be-1299-44a1-8575-e207e79a72fe&groupId=1717115 640 480 Michał Milczarek Czukotka 2 4
2 /image/image_gallery?uuid=f3c50bf9-230e-4f50-be21-0d6e9a3ac659&groupId=1717115 640 480 Michał Milczarek Kamczatka 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=909097b2-e963-4bfd-9f29-61d382b2f346&groupId=1717115 640 427 Michał Milczarek Norylsk 4 2