Wschodniosłowiański Kalejdoskop: wystąpienie dr Urszuli Trojanowskiej

W dniu 17 grudnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Wschodniosłowiański Kalejdoskop. Dr Urszula Trojanowska przedstawiła referat pt. Homo geographicus na szlaku życia. Głuptaska Swietłany Wasilenko i Laur Jewgienija Wodołazkina.

W dniu 17 grudnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Wschodniosłowiański Kalejdoskop. Dr Urszula Trojanowska przedstawiła referat pt. Homo geographicus na szlaku życia. Głuptaska Swietłany Wasilenko i Laur Jewgienija Wodołazkina.

Prelegentka podjęła refleksję nad podróżą-życiem bohaterów powieści Laur i Głuptaska w perspektywie geobiograficznej. Oba utwory prezentują żywot jurodiwego w specyficznym ujęciu. Droga do świętości Laura i Głuptaski przebiega w pewnej przestrzeni, której nadają oni poprzez swą działalność szczególny charakter, podlegając zarazem jej wpływom. Z kategorią przestrzeni wiąże się, rzecz jasna, nierozerwalnie czas, będący niezwykle istotnym elementem w analizowanych powieściach. Jego interpretacja stanowi ważny krok w próbie zarysowania mikrokosmosu bohaterów. Zarówno bowiem u Wodołazkina, jak i Wasilenko, dopiero głęboki namysł nad wyjątkową konstrukcją czasoprzestrzeni pozwala dotrzeć do sensów naddanych utworu. Porównanie dwóch odmiennych ujęć homo geographicus w znacznie różniących się powieściach współczesnych pisarzy rosyjskich prowadzi do ciekawych wniosków.

1 /image/image_gallery?uuid=a868b2e7-c4a9-4cef-bf4f-093356fd40ab&groupId=1717115 850 1350 Magdalena Ochniak dr Urszula Trojanowska 2 5
2 /image/image_gallery?uuid=9d7f9f5b-4652-43c1-8e49-90caa6a9b1b9&groupId=1717115 1383 2074 Magdalena Ochniak dr Bartosz Gołąbek, mgr Joanna Piwowarska 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=17b0f4d6-10e8-4a70-9c76-ae92033ae032&groupId=1717115 1430 952 Magdalena Ochniak 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=bc0e0622-bc60-4ec1-971e-f3ef73ed0907&groupId=1717115 1524 952 Magdalena Ochniak mgr Witold Pacyno, mgr Magdalena Jakubiak 5 3