Literaturoznawcze warsztaty z profesor Mają Kuczerską - Литературоведческая мастерская «Как читать современную русскую литературу?»

22 października 2015 roku w ramach imprez towarzyszących I Międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Literatura rosyjska w przekładach" pt. Rosyjski kanon literacki: centra i peryferie, odbyły się dwuczęściowe warsztaty literaturoznawcze poprowadzone przez honorowego gościa konferencji, pisarkę i uczoną prof. Maję Kuczerską.

W warsztatach zatytułowanych  «Как читать современную русскую литературу»?  uczestniczyli pracownicy oraz studenci i doktoranci Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Celem spotkania było zaznajomienie dojrzałych, jak i młodych badaczy literaturoznawców z najważniejszymi dla rozumienia współczesnego rosyjskiego procesu literackiego metodologiami badawczymi oraz szerszymi kontekstami (społecznym, politycznym, historycznym), niezbędnymi dla prawidłowego interpretowania zjawisk współczesnej kultury, a co za tym idzie, także i literatury rosyjskiej.

Druga część spotkania została poświęcona wykładowi prof. Kuczerskiej zatytułowanemu Русская история в современной русской прозе, podczas którego prelegentka poddała oglądowi powieści historyczne współczesnych pisarzy rosyjskich w perspektywie ich metody twórczej i współczesnego kontekstu powstawania ich dzieł.

Moderatorem obu części warsztatów była literaturoznawczyni z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej dr hab. Anna Skotnicka, prof. UJ.

fot. Magdalena Ochniak
Data publikacji: 06.11.2015
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek