Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

Nowość wydawnicza

Zapraszamy do zapoznania z monografią doktor Izabeli Sławomirskiej-Kozery pt. "Kipczacki materiał leksykalny w słowniku Petera Simona Pallasa (1787-1789)"

Niniejsza monografia wpisuje się w tradycję badań nad językami turkijskimi należącymi do kipczackiej (północno-zachodniej) grupy językowej. Praca poświęcona jest dziełu P.S. Pallasa, wybitnego niemieckiego zoologa i botanika, którego zainteresowania naukowe wykraczały daleko poza nauki przyrodnicze, obejmując także etnografię i językoznawstwo. Сравнительные словари всех языков и наречий (1787-1789) (łac. Linguarum Totius Orbis Vocabularia Comparativa augustissimae cura collecta) na tle pierwszych słowników porównawczych stanowi niezwykle dojrzałe dzieło leksykograficzne odzwierciedlające XVIII-wieczny stan wiedzy na temat wewnętrznego zróżnicowania języków turkijskich, których użytkownicy zamieszkiwali teren ówczesnego Imperium Rosyjskiego. Słownik P.S. Pallasa to pierwszy porównawczy słownik wielojęzyczny.

„Praca została napisana w sposób ciekawy i przystępny, z wykorzystaniem mało znanych i mało zbadanych dotąd źródeł. Stanowi cenne opracowanie, które może zainteresować tak turkologów i językoznawców, jak i leksykografów, historyków nauki oraz wszystkich zainteresowanych światem ludów tureckich” (z recenzji dr Anny Sulimowicz-Keruth)

https://akademicka.com.pl/index.php?detale=1&a=2&id=65485

Izabela Kozera-Sławomirska - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka filologii rosyjskiej UJ, kulturoznawstwa UJ (spec. lingwistyka) oraz filologii orientalnej UJ (spec. turkologia). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014/2015) i stażystka Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie (2009). Autorka monografii Семантика и прагматика вторичной имперфективации в современном русском языке на основании корпусного анализа  oraz ponad 20 artykułów naukowych w czasopismach punktowanych, monografiach wieloautorskich i zbiorach pokonferencyjnych.