Seminarium Polsko - Litewskie

event-date: 30.07.2012 - 15.09.2012

W dniach 21 - 28 października 2012 roku w Kownie odbędzie się pierwsze
Seminarium Polsko - Litewskie (SLP) przeznaczone dla studentów i
doktorantów z Polski i Litwy.

Inicjatorem i organizatorem Seminarium jest Kolegium Europy Wschodniej
im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego we Wrocławiu, zaś partnerami:
Vytautas Magnus University, Czeslaw Milosz Center oraz Institute of
Grand Duchy of Lithuania.

Seminarium przeznaczone jest dla studentów studiów humanistycznych
oraz doktorantów poniżej 35 roku życia, których zainteresowania
badawcze dotyczą stosunków polsko - litewskich oraz regionu Europy
Środkowej i Wschodniej.

Na program Seminarium składać się będą wykłady, konwersatoria i
dyskusje prowadzone przez międzynarodowe grono specjalistów, wśród
nich znani naukowcy, analitycy i dziennikarze. Merytorycznej części
Seminarium, poświęconej sprawom społecznym, historycznym i
politycznym, towarzyszyć będzie program kulturalny.

Dyrektor Seminarium: prof. Rūstis Kamuntavičius.

Celem SLP jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat stosunków Polsko -
Litewskich oraz wiedzy o historii i współczesności Europy Środkowej i
Wschodniej.

Seminarium Litewsko - Polskie finansowane jest ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP oraz Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności

Rekrutacja trwać będzie do 4 października 2012 roku.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.kew.org.pl/index.php?page=226

Published Date: 30.07.2012
Published by: Dorota Marszałek