Posiedzenie Komisji Słowianoznawstwa PAN

event-date: 08.02.2022 - 16.02.2022

 

ZAPROSZENIE

 

Komisja Słowianoznawstwa O/PAN w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe w trybie online na platformie TEAMS, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2022  roku  (środa) o godz. 18.00.

 

Prof. UJ, dr hab. Dorota SZUMSKA

przedstawi referat pt.:

Zmęczenie słowami? Polikodowość – wyzwanie badawcze lingwistyki XXI wieku

 

 

Przewodnicząca Komisji:

Prof. UP, dr hab. Halina Chodurska

Wiceprzewodnicząca Komisji:

Prof. UJ, dr hab. Sylwia Nowak-Bajcar

Sekretarz naukowy Komisji:

Dr Lucyna Korycińska

Published Date: 08.02.2022
Published by: Marcin Ziomek