VII Międzynarodowy Konkurs Ortograficzny z Języka Ukraińskiego

event-date: 06.02.2022

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału w VII MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO studentów z polskich i zagranicznych uczelni, którzy uczą się języka ukraińskiego jako obcego.

Коnkurs odbędzie się w trybie online w dn. 11 marca 2022 roku.

Z każdej uczelni w Konkursie może wziąć udział maksymalnie trzech uczestników.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie od katedr (indywidualnych zgłoszeń studentów nie przyjmujemy) do dn. 20 lutego 2022 na adres oksana.baranivska@uj.edu.pl

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz warunki udziału w Konkursie znajdują się w Regulaminie Międzynarodowego Konkursu Ortograficznego z Języka Ukraińskiego, który jest dostępny w polskiej oraz w ukraińskiej wersji językowej.

Organizatorzy

 

Інститут східнословянської філології Ягеллонського університету запрошує до участі в VІМІЖНАРОДНОМУ ОРФОГРАФІЧНОМУ КОНКУРСІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ студентів з польських та закордонних вишів, які вивчають українську мову як іноземну.

Конкурс відбудеться в режимі онлайн 11 березня 2022 року.

За умовами конкурсу, кожен вищий навчальний заклад може представити максимально трьох учасників.

Заявки приймаємо від кафедр (індивідуальні заявки окремих студентів приймати не будемо) до 20 лютого 2022 на адресу oksana.baranivska@uj.edu.pl

Детальна інформація та умови участі в Конкурсі прописані в Положеннях про VIІ Міжнародний орфографічний конкурс з української мови. Текст Положень доступний у польськомовній та українськомовній версіях.

Організатори

Published Date: 06.02.2022
Published by: Marcin Ziomek