WAŻNE! INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH

event-date: 17.09.2021

Decyzją władz dziekańskich Wydziału Filologicznego przedmiot „Wychowanie fizyczne” został przeniesiony na drugi rok studiów. 

Oznacza to, że studenci pierwszych roczników studiów licencjackich nie muszą rejestrować się na ten przedmiot

Published Date: 17.09.2021
Published by: Marcin Ziomek