Kurs pedagogiczny (uprawnienia nauczycielskie)

event-date: 04.09.2021 - 01.10.2021

Osoby zainteresowane realizacją Kursu pedagogicznego i nabyciem uprawnień nauczycielskich, proszone są o kontakt z mgr Joanną Osipową-Polichą  (joanna.osipowa@uj.edu.pl). Kurs jest skierowany do Studentów naszego Instytutu zarejestrowanych na I rok studiów II stopnia (kierunków Filologia rosyjska oraz Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych). Dodatkowe informacje w sylabusie na platformie USOSweb oraz na stronie Studium Pedagogicznego UJ (http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne/rekrutacja).

Published Date: 04.09.2021
Published by: Marcin Ziomek