Tłumaczenie tekstów technicznych

event-date: 16.05.2021 - 21.05.2021

Jak wygląda praca z tekstem technicznym? Jak doskonalić swój warsztat?

Na te pytania odpowie dr Ksenia Dubiel, wykładowczyni Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej w przeszłości współpracująca w charakterze tłumacza technicznego z Instytutem Nafty i Gazu – Polskim Instytutem Badawczym.

Termin: 21.05.2021, godz.13:15 (piątek).

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a12e0c001a7e54d608c6c007573a30dca%40thread.tacv2/conversations?groupId=4c90e735-3039-446a-bab9-4de139097b17&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Published Date: 16.05.2021
Published by: Marcin Ziomek