ZDALNY SEMESTR ZIMOWY W IFW

event-date: 01.09.2020 - 04.10.2020
W nadchodzącym semestrze studia na wszystkich kierunkach prowadzonych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbywać się będą w formie zdalnej, z użyciem platform multimedialnych MS Teams oraz Pegaz, w czasie rzeczywistym, zgodnie z harmonogramem zajęć. 
Wszystkie ćwiczenia, konwersatoria i zajęcia z praktycznej nauki języka będą prowadzone z bezpośrednim udziałem wykładowcy, w formie interaktywnej.
 
2 października jest dniem adaptacyjnym dla studentów I roku studiów I i II stopnia. Przewidujemy spotkania informacyjne w formie tradycyjnej i online (do wyboru), szkolenia online z obsługi platform, a dla rozpoczynających naukę na studiach magisterskich - spotkania online w celu wyboru promotora.
 
Zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach rozpoczną się 5  października.
Published Date: 01.09.2020
Published by: Marcin Ziomek