Литературоведческая мастерская «Как читать современную русскую литературу»? Warsztaty poprowadzi prof. Maja Kuczerska

event-date: 22.10.2015
Place: Collegium Maius, sala Kazimierza Wielkiego
organizer: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

UWAGA! 


Studenci I  i II roku SUM (Filologia rosyjska oraz Kultura Rosji i narodów sąsiednich) 

Dyrekcja Instytutu oraz organizatorzy I Międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Literatura rosyjska w przekładach" na temat „Rosyjski kanon literacki: centra i peryferie" serdecznie zapraszają w dn. 22 października 2015 r. (czwartek) w godz. 9.45-13.00 na dwuczęściowe warsztaty literaturoznawcze: Литературоведческая мастерская «Как читать современную русскую литературу»? Warsztaty poprowadzi prof. Maja Kuczerska. 


Spotkanie odbędzie się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Jagiellońska 15, sala Kazimierza Wielkiego  (podziemia Collegium Maius, zejście przez kawiarnię „U Pęcherza").

Warsztaty zostały zaplanowane jako spotkanie autorskie z Mają Kuczerską oraz jej wykład dla studentów. Celem spotkania autorskiego (9.45-11.15) będzie zaznajomienie zarówno dojrzałych, jak i młodych badaczy literaturoznawców z najważniejszymi dla rozumienia współczesnego rosyjskiego procesu literackiego metodologiami badawczymi oraz szerszymi kontekstami (społecznym, politycznym, historycznym), niezbędnymi dla prawidłowego interpretowania zjawisk współczesnej kultury, a co za tym idzie, także i literatury rosyjskiej.

Natomiast w wykładzie (11.30-13.00) prof. Mai Kuczerskiej: Русская история в современной русской литературе, oglądowi zostaną poddane powieści historyczne współczesnych pisarzy rosyjskich (Z. Prilepin „Pustelnia", G. Jachina „Zulejka otwiera oczy", J. Wodołazkin „Laur" i in.). Uwaga prelegentki będzie tu koncentrować się na sposobie podejścia pisarza do materiałów historycznych i dokumentalnych, sposobu prezentacji danego materiału w formie literackiej, logice doboru materiałów i in. 

W celu aktywnego uczestniczenia w spotkaniu proszę zapoznać się z fragmentami utworu: М. Кучерская,  Современный патерик dostępne np. pod adresem: http://book-online.com.ua/read.php?book=7577

Moderatorem obu części warsztatów będzie literaturoznawczyni z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej dr hab. Anna Skotnicka, prof. UJ.

fot. www.youtube.com

Published Date: 12.10.2015
Published by: Bartosz Gołąbek