Zaproszenie na konferencję „Estetyczne modele literatury rosyjskiej"

event-date: 27.02.2015 - 30.06.2015
Place: Białystok
organizer: Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Białystok, 12 lutego 2015 r.

ZAPROSZENIE

Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej UwB zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową

„Estetyczne modele literatury rosyjskiej",

która odbędzie się w dniach 17-18 września 2015 r. w Białymstoku.

W ramach tak sformułowanego tematu proponujemy podjęcie dyskusji nad estetycznymi modelami mającymi wpływ na obraz współczesnej literatury rosyjskiej. Interesują nas zatem procesy, które tworzą tak zwaną „tradycję kluczową" – istnieją w świadomości pisarskiej,  refleksji teoretycznej i historycznoliterackiej. Chcielibyśmy skoncentrować się na następujących kwestiach:

  • relacje pomiędzy modelami estetyki modernizmu, postmodernizmu, socrealizmu, realizmu groteskowego, postrealizmu, „nowego realizmu";
  • żywotność i funkcjonalność modeli estetycznych;
  • aktualność tradycyjnych kategorii estetycznych (piękno, brzydota, tragizm, komizm, wzniosłość, ironia, groteska) we współczesnej literaturze rosyjskiej;
  • kontynuacja, negacja, polemika – modele i kategorie estetyczne w strategiach             twórczych poszczególnych pisarzy.

 

Językiem konferencji jest język polski i języki wschodniosłowiańskie. Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać do 30 czerwca 2015 r. na adres: Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet w Białymstoku, pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok (z dopiskiem „Estetyczne modele") lub pocztą elektroniczną na adres: estetycznemodele@gmail.com

Koszty udziału w konferencji (przejazdy, noclegi, wyżywienie) ponoszą uczestnicy  bądź ich uczelnie macierzyste. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów (szczegółową informację dla zainteresowanych prześlemy później). Opłata konferencyjna w wysokości 400 zł  obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe,  uroczystą kolację, publikację referatów. Prosimy o wniesienie opłaty do 31 lipca 2015 r. na konto: Bank Millenium 13 1030 1074 0000 0000 8526 8015 z dopiskiem „Estetyczne modele" (po potwierdzeniu przyjęcia tematu referatu).

 

Patronat naukowy                                                         Kolegium organizacyjne konferencji     

 

Prof. dr hab. Wanda Supa                                 dr Weronika Biegluk-Leś

 dr Ewa Pańkowska

  dr Agnieszka Baczewska-Murdzek

  dr Joanna Dziedzic

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Published Date: 27.02.2015
Published by: Bartosz Gołąbek