Konferencja „RUSYCYSTYKA EUROPEJSKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ"

event-date: 24.02.2015 - 31.03.2015

Z A P R O S Z E N I E

 

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

ma zaszczyt zaprosić

 

 

 

na XIV Konferencję Międzynarodową z cyklu

RUSYCYSTYKA EUROPEJSKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ",

która odbędzie się w dniach 24-26 września 2015 roku                                         w ramach Jubileuszu 50-lecia Rusycystyki Poznańskiej.

Temat konferencji brzmi:

RUSYCYSTYKA XXI WIEKU – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ.

 

Przewiduje się pracę w następujących sekcjach:

 

Sekcja I – Językoznawstwo

Procesy dynamiczne w leksyce i gramatyce języka rosyjskiego

Sekcja II – Literaturoznawstwo

Tekst historiozoficzny w literaturze rosyjskiej

Sekcja III – Komparatystyka

Energia święta. Konteksty komparatystyki literacko-kulturowej

Sekcja IV - Glottodydaktyka

Pragmalingwistyczne aspekty nauczania języka rosyjskiego

 

 

D y r e k t o r

Instytutu Filologii Rosyjskiej

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

Prof. dr hab. Andrzej Sitarski

 

I N F O R M A C J A  (1)

  1. Językiem roboczym Konferencji są rosyjski i polski.
  2. Komitet Organizacyjny  oczekuje na potwierdzenie udziału w Konferencji do 31 marca 2015 roku (formularz uczestnika).
  3. Opłata konferencyjna wynosi 450,00 zł. Obejmuje ona publikację referatu (po uprzedniej pozytywnej recenzji) i uroczystą kolację w dniu 25 września 2015 roku. Pozostałe koszty pobytu (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie medyczne) ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące. Numer konta, na który należy przelać opłatę konferencyjną podamy Państwu po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji.
  4. Po potwierdzeniu uczestnictwa w Konferencji otrzymają Państwo także informację o możliwościach i warunkach zakwaterowania w Poznaniu na czas Konferencji.
  5. W kolejnej informacji prześlemy Państwu wymogi wydawnicze dotyczące publikacji referatu.
  6. Adres, na który należy kierować korespondencję:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Neofilologii

Instytut Filologii Rosyjskiej

Al. Niepodległości 4

61-874 Poznań

tel. 61 829 3576     fax: 61 829 3575     e-mail: ifros@amu.edu.pl

  1. Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. Andrzej Sitarski          - przewodniczący

tel. kontaktowy:   506 202 438                         e-mail: sitarski@amu.edu.pl

Dr Wojciech Kamiński                       - sekretarz

tel. kontaktowy:   603 421 741                         e-mail: kawo@amu.edu.pl

Mgr Mateusz Jaworski                                 - członek

tel. kontaktowy:   607 250 342                         e-mail: matjaw@amu.edu.pl

 

Published Date: 24.02.2015
Published by: Żaneta Pawlak